Slavnost uvedení nových pěti zvonů do koncertní zvonohry 1. května 2018

Slavnost uvedení nových pěti zvonů do koncertní zvonohry s účastí bratra patriarchy, biskupů, duchovních, zvonmistra Petra Rudolfa Manouška, zvonohráče Radka Rejška s podporou primátora Zdenka Finka a paní náměstkyně Anety Maclové. Další a poslední zvony se budou odlévat již brzy a na setkání – Slavnost světla -s uvedením zvonů Vás zveme 17. listopadu od 17 hodin.