Slib rady starších do rukou bratra biskupa v Heřmanově Městci

3. neděle adventní značí blízký příchod Vánoc i konec roku. V Husově sboru v Heřmanově Městci jsme prožili slib rady starších a bratr buskup Pavel popřál celé náboženské obci hodně požehnání a Boží pomoci pro další čas, který k nám přichází.