Služebnice, panovnice, reformátorky

P1040124Diskusní večer žen přinesl nejen bohatý program ale i prostor pro výměnu zkušeností. Přes 50 účastníků z Čech, Německa i Polska tak mohlo prožít nevšední večer na hradě Grabštejn.

Diakonie husitské církve ve spolupráci se zástupci Saské luterské církve a Svazku měst Malý trojúhelník připravila v rytířském sále hradu Grabštejn u Hrádku nad Nisou diskusní večer, během kterého mohli přítomní prožít zajímavý program.

Německá strana svou divadelní ukázkou přiblížila postavení žen v církvi za dob Martina Luthera. Polská strana představila postavení ženy v současné polské společnosti a česká strana prezentovala formou dialogu život dvou nejvýznamnějších žen regionu Trojzemí. Katolickou světici Ludmilu z Lemberka, která je i patronkou Libereckého kraje a protestantskou šlechtičnu Kateřinu z Redernu, která nechala vystavět několik kostelů a dalších důležitých staveb v regionu sice dělí 4. století, ale v jejich životech a díle můžeme objevit mnoho společného a inspirativního i pro dnešní dny. Celý program byl doplněn hudbou a tak není divu, že bylo dostatek námětů k vzájemné trojjazyčné diskuzi a výměně názorů. Diakonie CČSH se tak zapojuje do souboru projektů „Křídla a kořeny“, které se zabývají přeshraničním prolínáním historických a společenských dějin a událostí a snaží se tak současným obyvatelům a návštěvníkům tohoto regionu poodkrýt prostřednictvím výstav, přednášek, publikací a setkání souvislosti, které po staletí ovlivňovaly soužití národů, žijících v tomto regionu. Na září připravujeme v rámci husitského trilénia konferenci pořádanou u příležitosti dvou zásadních historických události, které mají dodnes významný vliv nejen na dějiny nejen naší země, ale i na dějiny našich sousedů a samotného regionu Trojzemí. Impulsem pro nás byla jak „Luterská dekáda (2008 – 2017)“, která vyvrcholí 31.10.2017, kdy si připomene 500. let od Lutherova vyhlášení 95 tezí 31.10. 1517, kdy tento den je považován za počátek světové církevní reformace a také „Husovské trilénium (2012 – 2015)“, které směřuje k 6.7.2015, kdy uplyne 600. let od upálení Mistra Jana Husa, jednoho z největších církevních reformátorů. Vedle informace o těchto událostech a akcích s nimi spojených se budeme v pátek 19. září 2014 v Hrádku nad Nisou věnovat mimo jiné tématům: Ženy v dějinách a umění a Ženy okolo mistra Jana Husa a celý program bude doplněn hudebním programem a kreativními dílnami.

Hedvika Zimmermannová, ředitelka DM CČSH

Napsat komentář