Konference SOLA FIDE

Prožíváme začátek roku, díváme se před sebe do budoucna a v neděli 8. ledna si připomeneme výročí vzniku naší církve. solafide

Uprostřed těkavých  životních situací a našeho hodnocení zakoušíme ujištění díky víře, kterou prožíváme jako osobní vztah k Bohu Otci a která se dotýká, odráží i nese společenstvím našich sester a bratří. V církvi tvoříme celek a je potřeba, abychom zde nacházeli vzájemné povzbuzení, které může mít mnoho podob.

Proto Vás svolávám na konferenci všech duchovních, kazatelů a pastoračních asistentů Královéhradecké diecéze CČSH  v pondělí 9. ledna 2017 do Hradce Králové, jak jsem avizoval na vikariátech (v lednu VKD nebudou).
Při tomto setkání budeme moci zakusit společnou bohoslužbu,  rozhovory, modlitby za naši církev, diecézi, náboženské obce, rodiny, za naši službu Pánu. Rok 2017 jsme v naší diecézi pojmenovali „Rokem víry“, a tak sjednocujícím tématem pro setkání bude: „růst důvěry a jistoty, živost osobní víry a společenství…“ Své příspěvky pro ono široké téma přislíbili: Oldřich Bezděčík, Eliška Silná, Stanislav Švarc a Aleš Toman a na nás bude, abychom k pestrosti nabízeného svědectví a stavu nacházeli povzbuzení pro sebe i pro nás.
Přeji Vám požehnané dny nového roku, modlím se za Vás i za naše setkání a těším se s Vámi se všemi v pondělí 9. ledna v 9.30 h. na viděnou.
Pán s Vámi.
Váš biskup Pavel