Střípky postřehů a dojmů

Letošní Diecézní den je nutno považovat jako důležitý počin k připomínce základních hodnot pro nadcházející oslavy 100. výročí republiky. Proto jeho načasování a organizace jako setkání poutníků ve sboru v České Skalici, v místech spjatých s národním obrozením, měly symbolický charakter.

Jedno z hlavních poslání tohoto setkání bylo znovu si ve společenství sester a bratří připomenout a uvědomit základní ideje, které stát potřebuje ke svému vybudování a fungování. Kromě legionářů, sokolů a skupiny osobností v čele s Tomášem G. Masarykem působila na utváření svébytné společnosti českého a slovenského národa i tradice bratrských a husitských kořenů. Proto je třeba působení otců naší církve chápat také jako jeden z kamínků doplňujících tyto ideje.

Z kázání bratra faráře Tomáše Karla na 1. kapitolu z Janova evangelia o Božím slovu má příznačný význam pro všechny další lidské činnosti a naše slova podle kázání na Diecézním dnu“ mají rezonovat s Božím slovem“. Také TGM byl schopen touto silou slova s poukázáním na činy přesvědčit politiky i jiných států o nutnosti vytvoření nového státního útvaru.

Prostředí České Skalice a okolí s tehdejšími obrozeneckými osobnostmi a prostými lidmi reprezentovanými na tomto Dni „Babičkou“, která účastníkům popřála plnohodnotný život ve víře, na toto české dědictví upozornilo. Přátelský tón tomuto Dni dodalo vystoupení Spirituál kvintetu i krátká návštěva zámku Ratibořice.

Den 22. září přinesl účastníkům duchovní obohacení se zdůrazněním základních životních hodnot a také radost z přátelských setkání.                               

Čestmír Jan Holeček 

/Další fotografie z diecézního den najdete v galerii./