Sumář usnesení z hlasování Diecézní rady Královéhradecké diecéze CČSH per rollam dne 20. 9. 2016

Hospodářsko-finanční a organizačně-právní referát:

1. Kupní smlouva na objekt v Hronově, Riegrova 596
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje kupní smlouvu mezi Královéhradeckou diecézí CČSH (kupující) a Městem Hronov (prodávající) na pozemek parc. č. 327 a na jeho součást bytový dům č.p. 596 v k.ú. a obci Hronov.

2. Smlouva o nájmu rodinného domu mezi KH diecézí a Michalem Rosendorfem
Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o nájmu rodinného domu v Nové Vsi nad Nisou č.p. 322 mezi KH diecézí (pronajímatel) a Michalem Rosendorfem (nájemce) na dobu určitou od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2017, s tím, že před nastěhováním bude provedena rekonstrukce elektroinstalace.

3. Smlouva o nájmu bytu mezi KH diecézí a Janem Martiníkem
Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o nájmu bytu mezi KH diecézí (pronajímatel) a Janem Martiníkem (nájemce) na dobu určitou od 1. 10. 2016 do 30. 6. 2017.