Sumář usnesení z jednání diecézní rady Královéhradecké diecéze CČSH dne 11. 3. 2020

1. Kontrola usnesení
1.1 Hlasování DR per rollam ze dne 6. 2. 2020
1.1.1 Schválení nákupu Prémiového dluhopisu EURCZK 3 od České spořitelny
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje nákup Prémiového dluhopisu EURCZK 3 od České spořitelny, se splatností 21. 2. 2023 ve výši 1 mil. Kč.

1.1.2 Schválení vydání publikace
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje vydání publikace k výročí 100 let CČSH v nákladu 1000 ks dle předběžné kalkulace.

2. Hospodářsko-finanční referát
2.1 Hospodářské výsledky k 31. 12. 2019
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH bere na vědomí hospodářské výsledky k 31. 12. 2019.

2.2 Žádost NO CČSH v České Skalici o příspěvek z Fondu technické podpory
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje příspěvek z Fondu technické podpory na nákup notebooku pro potřeby NO CČSH v České Skalici v částce 5.000,- Kč.

2.3 Žádost NO CČSH v České Lípě o překlenovací půjčku na rekonstrukci elektroinstalace
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje poskytnutí překlenovací půjčky na rekonstrukci elektroinstalace v kostele Mistra Jana Husa v částce 180.000,- Kč (z hlavní činnosti) s termínem vrácení duben 2020.

2.4 Schválení příspěvku z hlavní činnosti náboženským obcím na Noc kostelů
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje příspěvek z hlavní činnosti ve výši 1.500,- Kč náboženským obcím, které pořádají Noc kostelů za podmínek:
– přihlášení do databáze Noci kostelů
– předáním programu Noci kostelů úřadu diecézní rady
– uveřejnění akce v mediích
Účel příspěvku: prezentování na veřejnosti CČSH, koncerty, přednášky, jiné kulturní akce, občerstvení, apod.

2.5 Večer pro Mistra Jana
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje příspěvek z hlavní činnosti ve výši 1.500,- Kč náboženským obcím, které pořádají Večer pro Mistra Jana za podmínek:
– předáním programu Večer pro Mistra Jana úřadu diecézní rady
– uveřejnění akce v médiích
Účel příspěvku: prezentování na veřejnosti CČSH, koncerty, přednášky, jiné kulturní akce, občerstvení, apod.

2.6 Rtyně v Podkrkonoší – výstavba Pečovatelského domu
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH se zabývala možné výstavby Pečovatelského domu ve Rtyni v Podkrkonoší s tímto výsledkem: DR dle předběžné analýzy, která zhodnotila pořizovací a provozní náklady, poptávku bydlení v dané lokalitě, dotační možnosti, návratnost projektu, se rozhodla v nejbližší době projekt nepodpořit.

2.7 Bytový dům Náchod – výpočet nájemného
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH se bere na vědomí výpočet nájemného bytového domu Náchod.

3. Organizačně-právní referát
3.1 Žádost NO CČSH v Semilech o poskytnutí finanční podpory z Fondu rozvoje NO CCŠH v Semilech na projekt „Doplňková terénní pečovatelská služba“
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje poskytnutí finančního příspěvku NO CČSH v Semilech na projekt „Doplňková terénní pečovatelská služba“ v částce 12 500,- Kč.

3.2 Žádost střediska DMCČSH – Domov U Spasitele o poskytnutí finanční podpory z Fondu rozvoje na projekt „Zvýšení kvality prostředí pro klienty Domova“ ODLOŽENO – přesunuto do FSPI.

3.3 Žádost střediska Diakonie a misie CČSH – Kabinet Trojzemí o poskytnutí finanční podpory z Fondu rozvoje na projekt „Integrační aktivity v Trojzemí“
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje poskytnutí finančního příspěvku středisku Diakonie a misie CČSH – kabinet Trojzemí na projekt „Integrační aktivity v Trojzemí“ v částce 5 000,- Kč.

3.4 Schválení smlouvy o nájmu místnosti mezi NO CČSH v Litomyšli a panem Karlem Kučerou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouvu o nájmu místnosti mezi NO CČSH v Litomyšli na dobu určitou od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020.

3.5 Schválení smlouvy o financování z Fondu mikroprojektů mezi společností Euroregion Nisa a NO CČSH v Hrádku nad Nisou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouva o financování z Fondu mikropojektů mezi společností Euroregion Nisa a NO CČSH v Hrádku nad Nisou.

3.6 Schválení nájemní smlouvy mezi KH diecézí CČSH a nájemníkem na adrese Riegrova 596, Hronov
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje nájemní smlouvu mezi KH diecézí a paní Nikolou Haasovou od 15. 2. 2020 na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou.

3.7 Schválení dodatku č. 6 k nájemní smlouvě mezi Městem Nový Bor a NO CČSH v Novém Boru
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje dodatek č. 6 k nájemní smlouvě mezi Městem Nový Bor a NO CČSH v Novém Boru na byt č. 21 v ul. Rumburských hrdinů 820, Nový Bor na dobu určitou od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020.

3.8 Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o podnájmu bytu mezi NO CČSH v Novém Boru a paní Bc. Radkou Doubkovou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje dodatek č. 3 smlouvě o podnájmu bytu mezi NO CČSH v Novém Boru a paní Bc. Radkou Doubkovou na dobu určitou od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020.

3.9 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi NO CČSH v Jablonci nad Nisou a paní Mgr. Evou Masaříkovou od 1. 3. 2020
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi NO CČSH v Jablonci nad Nisou a paní Mgr. Evou Masaříkovou od 1. 3. 2020.

3.10 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužící k podnikání mezi NO CČSH v Jablonci nad Nisou a paní Petrou Malochovou o 1. 3. 2020
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje dodatek
č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi NO CČSH v Jablonci nad Nisou a paní Petrou Malochovou od 1. 3. 2020.

3.11 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužící k podnikání mezi NO CČSH v Jablonci nad Nisou a paní Lucií Duškovou o 1. 3. 2020
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi NO CČSH v Jablonci nad Nisou a paní Lucií Duškovou od 1. 3. 2020.

3.12 Schválení smlouvy o pronájmu prostor k podnikání mezi NO CČSH v Jablonci nad Nisou a panem RNDr. Janem Hájkem na dobu neurčitou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouvu o pronájmu prostor pro podnikání mezi NO CČSH v Jablonci nad Nisou a panem RNDr. Janem Hájkem od 11. 3. 2020 na dobu neurčitou.

3.13 Schválení smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi NO CČSH ve Vysokém Mýtě a Farním sborem Českobratrské církve evangelické ve Džbánově
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi NO CČSH v České Třebové a Farním sborem Českobratrské církve evangelické ve Džbánově na dobu určitou do 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

3.14 Schválení smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi NO CČSH ve Vysokém Mýtě a Sborem Církve bratrské v České Třebové na dobu určitou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi NO CČSH ve Vysokém Mýtě a Sborem Církve bratrské v České Třebové na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

3.15 Schválení smlouvy o nájmu místnosti mezi NO CČSH v Hradci Králové a spolkem Motýlkem –  pomoc rodinám v tíživé situaci, z.s na dobu určitou.
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje o nájmu místnosti mezi NO CČSH v Hradci Králové a spolkem Motýlek – pomoc rodinám v tíživé situaci, z.s na dobu určitou od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2021.

3.16 Schválení smlouvy o nájmu bytu mezi NO CČSH v Hrádku nad Nisou a paní Lenkou Špačkovou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouvu o nájmu bytu mezi NO CČSH v Hrádku nad Nisou a paní Lenkou Špačkovou na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

3.17 Schválení vzoru smlouvy o dílo NO CČSH v Hrádku nad Nisou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH bereme na vědomí vzor smlouvy o dílo NO CČSH v Hrádku nad Nisou.

3.18 Schválení podlicenční smlouvy mezi společností BIBLION, z.s. a KH diecézí CČSH
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje podlicenční smlouvu mezi společností BIBLION, z. s. a KH diecézí CČSH k užití textů žalmů z vydání Bible: překlad 21. století.

3.19 Schválení nájemní smlouvy mezi KH diecézí a paní Renatou Hodovalovou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje nájemní smlouvu mezi KH diecézí a paní Renatou Hodovalovou nájemnicí bytu na adrese Žižkova 1026, Náchod od 5. 3. 2020 na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou.