Sumář usnesení z jednání diecézní rady Královéhradecké diecéze CČSH dne 17. 4. 2020 – videokonference

1. Hospodářsko-finanční referát
1.1 Hospodářské výsledky k 31. 12. 2019
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH bere na vědomí hospodářské výsledky k 31. 12. 2019.

1.2 Žádost NO CČSH v Přepeřích o poskytnutí podpory z FSPI a FBS na projekt „Oprava střechy fary“
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje poskytnutí příspěvku z Fondu bratrské svépomoci ve výši 50.000 Kč, půjčky z FSPI ve výši 100.000 Kč na projekt „Oprava střechy fary“ NO v Přepeřích.

1.3 Žádost střediska Husitské diakonie – Domov U Spasitele o poskytnutí finanční podpory z FSPI na projekt „Zvýšení kvality prostředí pro klienty Domova“
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt střediska HD – Domov U Spasitele na projekt „Zvýšení kvality prostředí pro klienty Domova“ v částce 50.000 Kč.

2. Organizačně-právní referát
2.1 Zrušení projektu 100 let CČSH – Diecézní den ve Škodějově
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH z důvodů vyhlášení nouzového stavu v ČR v důsledku vyšší moci ruší projekt 100 let CČSH – Diecézní den ve Škodějově, zároveň odstupuje od závazků z podaných grantových žádostí a uzavřených či předjednaných smluv, pokud je nebude možné zrealizovat alespoň dílčím způsobem.

2.2 Změna termínu DS z důvodů vyhlášení nouzového stavu v ČR
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH z důvodů vyhlášení nouzového stavu v ČR schvaluje změnu termínu DS v termínu sobota 29. 8. 2020.

2.3 Pověření službou správce Královéhradecké diecéze CČSH z důvodů odložení termínu DS
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH z důvodů odsunutí řádného DS kvůli vyhlášení nouzového stavu v ČR pověřuje správcem diecéze na základě doporučení ÚR dosavadního biskupa Pavla Pechance od 18. 5. 2020 do termínu konání DS.