Sumář usnesení z jednání diecézní rady Královéhradecké diecéze CČSH dne 23. 1. 2019

1. Kontrola usnesení

1.1 Hlasování DR per rollam ze dne 4. 12. 2018
1.1.1 Schválení smlouvy o zřízení služebnosti
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje Smlouvu o zřízení služebnost – Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Bozkov a NO CČSH v Bozkově.

1.2 Hlasování DR per rollam ze dne 10. 12. 2018
1.2.1 Schválení pojistné smlouvy
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje pojistné smlouvy od pojišťovny Kooperativy a.s. na tři nemovitosti využívané na vedlejší hospodářské činnosti s celkovým ročním pojistným 20.657,- Kč.

1.2.2 Nákup dluhopisu
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje nákup dluhopisu Trigema a.s. od UniCredit Bank do hodnoty 1.500.000,- Kč do roku 2023 za 5,1% p. a.

1.2.3 Revokace usnesení o ukončení projektu NO CČSH v Chlumci nad Cidlinou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH revokuje usnesení z hlasování diecézní rady ze dne 21. 11. 2018 v bodě 3.2 o ukončení projektu NO CČSH v Chlumci nad Cidlinou.

1.2.4 Změna realizace a prodloužení projektu NO CČSH v Chlumci nad Cidlinou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje změnu realizace projektu a prodloužení projektu NO CČSH v Chlumci nad Cidlinou do 30. 6. 2019.

1.2.5 Úprava v objektu Ararat – Úpice
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje v objektu Ararat v Úpici v přízemí objektu úpravu spočívající ve vybudování 2+kk a 2 garsoniéry v orientační částce 164.000,- Kč.

1.2.6 Žádost o příspěvek NO CČSH v Hradci Králové za vyměření objektu diecéze
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouvu mezi NO CČSH v Hradci Králové a Tomášem Blažovičem na zaměření stávajícího objektu pro SHP a schvaluje příspěvek (podíl na smlouvě pro objekt diecéze) ve výši 45.000,- Kč.

1.2.8 Schválení vydání publikace Světlo v jizbě Miroslava Matouše
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje vydání publikace Světlo v jizbě Miroslava Matouše v nákladu 300ks podle předběžného rozpočtu 28. 159,- Kč.

1.2.9 Smlouva o dílo mezi NO CČSH v Přelouči a panem Miroslavem Lidmilou – Horstav
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouvu o dílo mezi NO CČSH v Přelouči a Miroslavem Lidmilou – Horstav na zhotovení díla: „Stavební práce ubytovací prostory včetně sociálního zařízení v objektu čp. 332“.

1.2.10 Smlouva o umístění, připojení a provozování veřejné komunikační sítě
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje Smlouvu o umístění, připojení a provozování veřejné komunikační sítě mezi Královéhradeckou diecézí CČSH a společností Magnalink, a.s.

2. Hospodářsko-finanční referát

2.1 Předběžné hospodářské výsledky za rok 2018
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH bere na vědomí předběžné výsledky hospodaření za rok 2018.

2.2 Schválení dodatku ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu produktové řady – plyn Smart Optimal
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje dodatek ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu produktové řady – plyn Smart Optimal (výhodnější cena plynu).

2.3 Nákup dluhopisu
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje nákup dluhopisu Prémiový dluhopis EURCZK do výše 3 mil. Kč se 100% zárukou vratky jistiny.

2.4 Revokace usnesení DR 25. 9. 2018 bod č. 2. 2
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH revokuje usnesení DR 25. 9. 2018 bod č. 2.2 – půjčka finančních prostředků pro NO CČSH ve Frýdlantu ve výši 150.000,- Kč z důvodu, že NO obdržela finanční prostředky přímo od Ministerstva kultury.

2.5 Žádost o překlenovací půjčku NO CČSH v České Lípě
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje žádost o překlenovací půjčku NO CČSH v České Lípě na zahajovací pořady celoroční akce v částce 50.000,- Kč.

3. Organizačně-právní referát

3.1 Smlouva o nájmu místnosti mezi NO CČSH v Litomyšli a panem Karlem Kučerou na dobu určitou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouvu o nájmu místnosti mezi NO CČSH v Litomyšli na dobu určitou od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019.

3.2 Nájemní smlouva mezi NO CČSH v České Lípě a paní Hanou Maříkovou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje nájemní smlouvu mezi NO CČSH v České Lípě a paní Hanou Maříkovou na dobu určitou od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2019.

3.3 Nájemní smlouva mezi NO CČSH v České Lípě a panem Danielem Mrkvou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje nájemní smlouvu mezi NO CČSH v České Lípě a panem Danielem Mrkvou na dobu určitou od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2019.

3.4 Smlouva o nájmu bytu mezi NO CČSH v Mimoni a paní Barborou Jašekovou a panem Karlem Švestkou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouvu o nájmu bytu NO CČSH v Mimoni a paní Barborou Jašekovou a panem Karlem Švestkou na dobu neurčitou od 1. 1. 2019.

3.5 Smlouva o nájmu prostor sloužícího k podnikání mezi NO CČSH v Trutnově a paní Janou Hudcovou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouvu o nájmu prostor sloužícího k podnikání – provozování krejčovské dílny a konání kurzů šití mezi NO CČSH v Trutnově a paní Janou Hudcovou na dobu určitou od 1. 3. 2019 do 31. 5. 2019.

3.6 Smlouva o nájmu nebytových prostor mezi NO CČSH v České Třebové a Sborem Církve bratrské v České Třebové
Usnesení:: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi NO CČSH v České Třebové a Sborem Církve bratrské v České Třebové na dobu určitou od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

3.7 Nájemní smlouva mezi NO CČSH v Bakově nad Jizerou a Komunitním centrem Spokojený svět z.ú.
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje nájemní smlouvu mezi NO CČSH v Bakově nad Jizerou a Komunitním centrem Spokojený svět z. ú. na dobu určitou od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2024.

3.8 Darovací smlouva mezi panem Ing. Michalem Kocmanem a Královéhradeckou diecézí CČSH
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje darovací smlouvu mezi panem Ing. Michalem Kocmanem a Královéhradeckou diecézi CČSH v částce 3.000,- Kč.

3.9 Smlouva o nájmu zimní modlitebny a klubovny mezi NO v Hradci Králové a Církví živého Boha sboru Hradec Králové.
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje Smlouvu
o nájmu zimní modlitebny a klubovny mezi NO v Hradci Králové a Církví živého Boha, zastoupenou pastorem Lenkou Vilímkovou na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

3.10 Dodatek ke Smlouvě k o podnájmu bytu mezi NO CČSH v Novém Boru a paní Radkou Doubkovou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje dodatek
č. 3 ke Smlouvě o podnájmu bytu mezi NO CČSH v Novém Boru a paní Bc. Radkou Doubkovou na dobu určitou od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2019.