Sumář usnesení z jednání diecézní rady Královéhradecké diecéze CČSH dne 4. 9. 2019

1. Hospodářsko-finanční referát
1.1 Hospodářské výsledky KH diecéze CČSH k 30. 6. 2019
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH bere na vědomí hospodářské výsledky KH diecéze k 30. 6. 2019.

1.2 Žádost NO CČSH v Pardubicích o příspěvek na dětské tábory pardubického vikariátu 2018
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze schvaluje žádost NO CČSH v Pardubicích na příspěvek na dětské tábory pardubického vikariátu v částce 14.175,- Kč (dle směrnice Fondu dětí a mládeže).

1.3 Schválení vydání publikací: Chemička moje láska a jiné lásky, Žaltář
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje záměr vydání publikací: Chemička moje láska a jiné lásky a Žaltář – formát A5, vazba lepená, tisk černobílý, obálka barevná s klopami, počet stran 230 dle nabídnuté kalkulace. Doporučení DR dle zájmu distribučních sítí: Chemička min. 600 ks, Žaltář 1000 ks, Modlitby v rodině – dotisk 1000 ks.

1.4 Žádost o poskytnutí finanční podpory z FSPI NO CČSH v Čáslavi
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje finanční příspěvek z FSPI NO CČSH v Čáslavi na zakoupení vybavení sociálního zařízení a kuchyně v bytě v pravém křídle farního úřadu v částce 5 000 Kč a bezúroč. půjčku 28 000 Kč.

1.5 Žádost o prodej (pronájem, návrh řešení) pozemku NO CČSH ve Studnici
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH neschvaluje prodej pozemku NO CČSH ve Studnici.

1.6 Odsunutí splátek půjčky NO CČSH v České Lípě
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje odsunutí splátek půjček NO CČSH v České Lípě dle přiložených dodatků ke smlouvám.

1.7 Nabídka na uložení volných finančních prostředků
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH bere na vědomí nabídku JT Bank na uložení volných finančních prostředků a pověřuje k oslovení ostatních bankovních domů a vybrání vhodné nabídky.

1.8 Schválení smlouvy o složení blokovacího depozita v souvislosti s prodejem nemovité věci
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouvu mezi panem Michaelem Mačkem, Jiřím Karešem, Bc. Liborem Kareše a KH diecézí CČSH o složení blokovacího depozita v souvislosti s prodejem nemovité věci.

1.9 Schválení kupní smlouvy mezi NO CČSH v Mnichově Hradišti a panem Vu Hai Le a panem Vu Hai Long Le
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje kupní smlouvu mezi NO CČSH v Mnichově Hradišti a panem Vu Hai Le a panem Vu Hai Long Le na odkup nemovitosti a to pozemku par. č. 145, jehož součástí je budova č.p. 110 (objekt občanské vybavenosti) a pozemek par. č. 21/2 (zahrada), to vše zapsáno na LV 223 vedeném pro k.ú. a obec Kněžmost u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Mladá Boleslav (dále jen „Nemovitost“).

1.10 Žádost o podporu pro spolek Perinatální hospic Dítě v srdci, z. s. Kostelec nad Orlicí
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje podporu pro spolek Perinatální hospic, z.s. v Kostelci nad Orlicí uspořádání benefičního koncertu, dle možností a dohody poskytnutí ubytování na našich rekreačních budovách. (V letošním roce jsme se rozhodli podpořit celoroční sbírkou Dětský denní rehabilitační stacionář v HK, chystáme spolupráci s TyffloCentry).

2. Organizačně-právní referát
2.1 a 2.2 Staženo z jednání
2.3 Smlouva o nájmu místnosti mezi NO CČSH v Litomyšli a panem Karlem Kučerou na dobu určitou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouvu o nájmu místnosti mezi NO CČSH v Litomyšli na dobu určitou od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019.

2.4 Smlouva o nájmu bytu mezi NO CČSH v Mimoni a panem Květoslavem Dubnem na dobu neurčitou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouvu o nájmu bytu mezi NO CČSH v Mimoni a panem Květoslavem Dubnem od 1. 7. 2019 na dobu neurčitou.

2.5Smlouva o nájmu bytu mezi NO CČSH v České Třebové a paní Janou Machovou na dobu určitou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouvu o nájmu bytu mezi NO CČSH v České Třebové a paní Janou Machovou od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020.

2.6 Smlouva o nájmu bytu mezi KH diecézí a paní Lydií Kuželovou na dobu určitou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouvu o nájmu bytu mezi KH diecézí a paní Lydií Kuželovou od 1. 8. 2019 do 31. 12. 2019.

2.7 Smlouva o nájmu bytu mezi KH diecézí a paní Martinou Líškovou na dobu určitou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouvu o nájmu bytu mezi KH diecézí a paní Martinou Líškovou od 1. 6. 2019 do 30. 9. 2019.

2.8 Smlouva o dílo mezi NO CČSH v České Lípě a společnosti Gedos – NB s.r.o.
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouvu o dílo mezi NO CČSH v České Lípě a společností Gedos – NB s.r.o. na dobu určitou od 1. 6. 2019 do 15. 11. 2019.

2.9 Smlouva o dílo mezi KH diecézi CČSH a panem Zdeňkem Sedláčkem
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouvu o dílo mezi KH diecézí CČSH a panem Zdeňkem Sedláčkem na truhlářské práce – repase oken.

2.10 Smlouva o dílo mezi KH diecézi CČSH a panem Janem Havlíkem
Návrh usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouvu o dílo mezi KH diecézí CČSH a panem Janem Havlíkem na lakýrnické práce – nátěr oken.

2.11 Ukončení nájemní smlouvy mezi NO CČSH v České Lípě a paní Hanou Maříkovou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy mezi NO CČSH v České Lípě a paní Hanou Maříkovou.

2.12 Nájemní smlouva mezi NO CČSH v České Lípě a panem Tomášem Joličem na dobu určitou
Unesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje nájemní smlouvu mezi NO CČSH v České Lípě a panem Tomášem Joličem od 16. 8. 2019 do 31. 7. 2020.

2.13 Nájemní smlouva mezi NO CČSH v Bakově n. J. a Komunitním centrem Spokojený svět z.ú.
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje nájemní smlouvu mezi NO CČSH v Bakově n. J. a Komunitním centrem Spokojený svět z.ú. od 1. 10. 2019 na dobu neurčitou.

2.14 Schválení doplnění sestry Eriky Oubrechtové do Ediční rady
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje doplnění sestry Eriky Oubrechtové do Ediční rady.

2.15 Schválení doplnění sestry Lenky Kláskové do Diecézního revizního finančního výboru
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje doplnění sestry Lenky Kláskové do Diecézního revizního finančního výboru od 1. 9. 2019. Sestra Lenka Klásková, byla na zasedání DS dne 23. 4. 2016 zvolena náhradním členem DRFV.

2.16 Zplnomocnění sestry Marie Truncové k podání návrhu na prohlášení věci – Husova sboru CČSH v České Lípě na kulturní památku na Ministerstvo kultury
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH zplnomocňuje sestru Mgr. Marii Truncovou k podání návrhu na prohlášení věci – Husova sboru CČSH v České Lípě na kulturní památku na MK.

2.17 Návrh na prohlášení kostela Jana Husa NO CČSH v České Lípě za kulturní památku na Ministerstvo kultury
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje návrh na prohlášení kostela Mistra Jana Husa NO CČSH v České Lípě za kulturní památku na Ministerstvo kultury.

2.18 Smlouva o nájmu objektu k podnikatelskému užívání – měsíční nájemné mezi NO CČSH v Hlinsku a společností Vanilka s. r. o. na dobu neurčitou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouvu o nájmu objektu k podnikatelskému užívání – měsíční nájemné mezi NO CČSH v Hlinsku a společností Vanilka s. r. o. od 26. 7. 2019 na dobu neurčitou.

2.19 Schválení záměru NO CCŠH v Dobrušce k rekonstrukci farního objektu při Husově sboru
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje záměr NO CČSH v Dobrušce na rekonstrukci farního objektu při Husově sboru v Dobrušce v součinnosti se správcem budov – při tom, že DR navrhuje na rekonstrukci bytu NO Dobrušce bezúročnou půjčku z FSPI (pověřen jednáním David Líbal – potřeba řešení).