Sumář usnesení z jednání diecézní rady Královéhradecké diecéze CČSH dne 8. 9. 2020

1.1 Hlasování DR per rollam ze dne 23. 6. 2020
1.1.1 Smlouva o nájmu bytu mezi NO CČSH v Holohlavech a panem Lukášem Joškou na dobu určitou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouvu o nájmu bytu mezi NO CČSH v Holohlavech a panem Lukášem Joškou na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

1.1.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu mezi NO CČSH v Liberci a panem Jakubem Soldánem
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu mezi NO CČSH v Liberci a panem Jakub Soldánem od 1. 7. 2020 na dobu neurčitou.

1.1.3 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě nebytových prostor mezi NO CČSH v Liberci a paní Hanou Drdovou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje dodatek k nájemní smlouvě na nebytový prostory mezi NO CČSH v Liberci a paní Hanou Drdovou od 1. 7. 2020 na dobu neurčitou.

1.1.4 Žádost bratra Zdeňka Kovalčíka o příspěvek na kurz varhaníků a zpěváků
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje příspěvek pro kurz varhaníků a zpěváku v částce 4.000,- Kč.

1.1.5 Schválení dodatku smlouvy o poskytování služeb mezi KH diecézí a spol. EKOLA České Libchavy s.r.o.
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouvu o poskytování služeb-sběr, svoz a odstranění odpadu mezi KH diecézí a společností EKOLA České Libchavy, na adrese Červená Voda 54, 561 61 Červená Voda od 17. 6. 2020.

1.1.6 Žádost NO CČSH v Semilech o poskytnutí finanční podpory z FTP na pořízení nového PC
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje poskytnutí finanční podpory NO CČSH v Semilech z Fondu technické podpory na pořízení nového PC.

1.2 Hlasování DR per rollam ze dne 21. 7. 2020
1.2.1 Smlouva o nájmu bytu mezi NO CČSH v Mimoni a paní Evou Panušovou na dobu neurčitou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouvu o nájmu bytu mezi NO CČSH v Mimoni a paní Evou Panušovou od 8. 7. 2020 na dobu neurčitou.

1.2.2 Žádost NO CČSH v České Lípě o překlenovací půjčku
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje překlenovací půjčku NO CCŠH v České Lípě v částce 240.000,- Kč se splatností 30. 11. 2020.

1.2.3 Schválení smlouvy o dílo mezi NO CČSH v České Lípě a společností Gedos – NB s.r.o.
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouvu o dílo č. 01-03-2020 mezi NO CČSH v České Lípě a společností Gedos – NB s.r.o. na opravu střechy 3. etapa.

1.2.4 Schválení poskytnutí půjčky a příspěvku NO CČSH v České Lípě na opravu střechy
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje NO CČSH v České Lípě poskytnutí půjčky ve výši 120.000,- Kč a příspěvku ve výši
36.000,- Kč z FSPI na opravu střechy – 3. etapa.

1.2.5 Žádost NO CČSH v Trutnově o příspěvek a půjčku
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH dává příslib poskytnutí finančních prostředků do výše 100.000,- Kč (80% půjčka, 20% dotace) NO CČSH v Trutnově na rekonstrukci půdních prostor. Finanční prostředky budou poskytnuty podle skutečných nákladů.  

1.2.6 Schválení rozpočtu na výměnu topení v ubytovně Ararat v Úpici
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje rozpočet na výměnu topení v ubytovně Ararat v Úpici. 

1.2.7 Schválení rozpočtu na bourací práce v Nové Vsi nad Nisou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje rozpočet na bourací práce v rámci akce rekonstrukce domu v Nové Vsi nad Nisou.

1.3 Hlasování DR per rollam ze dne 14. 8. 2020
1.3.1 Smlouva o nájmu nebytových prostor mezi NO CČSH ve Vrchlabí a EDDA, z. ú. na dobu určitou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi NO CČSH ve Vrchlabí a zapsaným ústavem EDDA, z.ú. na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2022.

1.3.2 Schválení cenové nabídky od společnosti Saming s.r.o. na výměnu plastových oken v Náchodě
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje cenovou nabídku od společnosti Saming s.r.o. na výměnu platových oken v bytě na adrese Žižkova, Náchod.

1.3.3 Nájemní smlouvy mezi KH diecézí CČSH a nájemci na adrese Riegrova 596, Hronov
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje nájemní smlouvy mezi KH diecézí a nájemci na adrese Riegrova 596, Hronov: paní Lenkou Drvoštěpovou od 17. 7. 2020 na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou, paní Kristýnou Jirkovou od 1. 8. 2020 na doba neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou, panem Janem Novákem od 1. 8. 2020 na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou.

1.3.4 Schválení dohody o provedení práce mezi NO CČSH v Hradci Králové a slečnou Emilií Kláskovou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje dohodu o provedení práce mezi NO CČSH v Hradci Králové a slečnou Emilií Kláskovou od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021 na výkon práce – úklid fary.

1.4 Hlasování DR per rollam ze dne 26. 8. 2020
1.4.1 Volba do církevních orgánů – doplnění členů (náhradníků) do diecézní rady
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH navrhuje diecéznímu shromáždění doplnění následujících členů (náhradníků) do diecézní rady: sestru Šárku Bažantovou – NO Semily, bratra Petra Hurycha – NO Ústí nad Orlicí, bratra Martina Marka – NO Nový Bydžov. Bratr František Malina (NO Trutnov) a bratr Zbyněk Šafář (NO Hradec Králové) byli schváleni na jednání DR dne 10. 6. 2020.

1.4.2 Schválení smlouvy o nájmu bytu mezi NO CČSH v České Třebové a paní Janou Machovou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouvu o nájmu bytu mezi NO CČSH v České Třebové a paní Janou Machovou na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021.

1.4.3 Schválení dodatku č. ke smlouvě o nájmu bytu mezi NO CČSH v Mimoni a paní Evou Panušovou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje dodatek
č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu mezi NO CCŠH v Mimoni a paní Evou Panušovou.

1.4.4 Schválení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi NO CČSH v Jenišovicích a paní Simonou Šitinovou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi NO CČSH v Jenišovicích a paní Simonou Šitinovou na dobu do 31. 12. 2028.

1.4.5 Návrh na změnu ve volebním řádu pro volbu královéhradeckého biskupa CČSH
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje změnu ve volebním řádu pro volbu královéhradeckého biskupa CČSH.

2. Hospodářsko-finanční referát

2.1 ODLOŽENO

2.2 Schválení smlouvy o zápůjčce mezi KH diecézí CČSH a NO CČSH v Jenišovicích
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje poskytnutí zápůjčky NO CČSH v Jenišovicích v částce 31.000,-Kč na vyrovnání odstupného v objektu a finanční příspěvek z BS ve výši 10.000,- Kč.

2.3 Žádost NO CČSH v Dobrušce o půjčku a příspěvek   
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje NO CČSH v Dobrušce poskytnutí půjčky do výše 100.000,- Kč z FSPI a příspěvek 10.000,- Kč z BS na výměnu oken v prvním patře farního objektu.

3. Organizačně-právní referát

3.1 Schválení žádosti NO CČSH v Jičíně o prodej nemovitosti (sboru) v Libáni
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje žádost NO CČSH v Jičíně o prodej nemovitosti (sboru) v Libáni za doporučenou cenu
1 100 000,- Kč.

3.2 Schválení smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi KH diecézí CČSH
a paní Jolanou Annou Kucejovou
Usnesení: Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi KH diecézí a paní Jolanou Annou Kucejovou na dobu neurčitou od 1. 9. 2020.

3.3 ODLOŽENO