Sumář usnesení z mimořádného jednání Diecézní rady Královéhradecké diecéze CČSH dne 19. 10. 2016

2. Hospodářsko-finanční referát

2.1 Informace ohledně objektu v Hronově

Usnesení: Diecézní rada bere na vědomí aktuální informace ohledně objektu v Hronově, Riegrova 596, a zmocňuje ÚDR k dalšímu postupu.

2.1.1 Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod u objektu v Hronově 596

Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod u objektu čp. 596 v Hronově mezi Vodovody a kanalizacemi Náchod, a. s. (dodavatel) a Královéhradeckou diecézí CČSH (odběratel).

2.2 Informace ohledně objektu v Nové Vsi nad Nisou

Usnesení: Diecézní rada bere na vědomí aktuální informace ohledně objektu v Nové Vsi nad Nisou 322 a pověřuje ÚDR k přípravě podkladů pro další rozhodnutí.

2.2.1 Revokace smlouvy o nájmu rodinného domu mezi KH diecézí a Michalem Rosendorfem

Usnesení: Diecézní rada revokuje smlouvu o nájmu rodinného domu v Nové Vsi nad Nisou mezi KH diecézí (pronajímatel) a Michalem Rosendorfem (nájemce).

2.3 Informace ohledně objektu v Úpici

Usnesení: Diecézní rada bere na vědomí aktuální informace ohledně objektu v Úpici, Svornosti 415, a pověřuje ÚDR k přípravě podkladů pro další rozhodnutí.

2.4 Bezúročná půjčka z prostředků diecéze NO ve Mimoni

Usnesení: Diecézní rada schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky z prostředků diecéze náboženské obci v Mimoni ve výši 21.000,- Kč na překlenutí tíživé finanční situace.

2.5 Příspěvek z Fondu dětí a mládeže na tábor NO v Trutnově

Usnesení: Diecézní rada schvaluje finanční příspěvek na konání farního tábora náboženské obce v Trutnově ve výši 6.418,- Kč v souladu s § 7 směrnice Fondu dětí a mládeže Královéhradecké diecéze CČSH.

2.6 Příspěvek z FR – Fondu technické podpory NO v Rychnově nad Kněžnou

Usnesení: Diecézní rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z Fondu rozvoje – Fondu technické podpory ve výši 5.000,- Kč na nákup notebooku náboženské obci v Rychnově nad Kněžnou.

3. Organizačně-právní referát

3.1 Smlouva o nájmu místnosti mezi NO v Hradci Králové a Sdružením pro služby AA

Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o nájmu místnosti mezi náboženskou obcí v Hradci Králové (pronajímatel) a Sdružením pro všeobecné služby Anonymních alkoholiků – Česká republika (nájemce).

3.2 Smlouva o nájmu služebního bytu mezi NO v Rychnově nad Kněžnou a Petrou Šenkovou

Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o nájmu služebního bytu mezi náboženskou obcí v Rychnově nad Kněžnou a Petrou Šenkovou s výjimkou úpravy nájemného.

3.3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu mezi NO v České Lípě a M. Havlíčkem a T. Grigarovou

Usnesení: Diecézní rada schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu mezi náboženskou obcí v České Lípě (pronajímatel) a Michalem Havlíčkem a Terezou Grigarovou (nájemce).

3.4 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu mezi NO v České Lípě a H. Topinkovou a J. Grigarem

Usnesení: Diecézní rada schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu mezi náboženskou obcí v České Lípě (pronajímatel) a Helenou Topinkovou a Jiřím Grigarem (nájemce).

3.5 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu mezi NO v České Lípě a I. Tomíkovou

Usnesení: Diecézní rada schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu mezi náboženskou obcí v České Lípě (pronajímatel) a Ilonou Tomíkovou (nájemce).

3.6 Smlouva o dílo mezi NO v Jaroměři a Vít Mišoň Renovatum na I. etapu přestavby varhan

Usnesení: Diecézní rada schvaluje smlouvu o dílo mezi NO v Jaroměři (objednatel) a firmou Vít Mišoň Renovatum (zhotovitel) na I. etapu přestavby varhan v kostele Husova sboru v Jaroměři.

3.7 Doplnění pastorační komise Kateřinou Havelkovou

Usnesení: Diecézní rada schvaluje doplnění pastorační komise Kateřinou Havelkovou.

3.8 Změna termínu jednání diecézní rady

Usnesení: Diecézní rada revokuje usnesení 3.14 z jednání diecézní rady dne 29. 6. 2016 ve věci termínu jednání diecézní rady stanoveného na den 22. 11. 2016 a schvaluje termín pro jednání diecézní rady na 30. 11. 2016.

3.9 Informace o vyúčtování projektů FR a FSPI

Usnesení: Diecézní rada bere na vědomí zprávu Jany Pechancové, že všechny dosavadní projekty čerpající z FR a FSPI byly v termínu vyúčtovány. Smlouva zatím nebyla sepsána s Diakonií a misií na projekt Domov U Spasitele – diakonické dílo na Frýdlantsku na 25.000,- Kč, dle rozhodnutí diecézní rady je podmínkou přidělení dotace zaslání vyúčtování za předešlý rok 2015, což dosud neučinili. A dále s náboženskou obcí ve Velkém Vřešťově na projekt Čistička odpadních vod – projektová dokumentace na 70.000,- Kč – zatím v termínu projektu do 30. 11. 2016.