Obnova kněžských slibů v Hradci Králové

DSCF2328Diecézní kněží se tradičně scházeli se svým biskupem na Zelený čtvrtek, aby si připomněli den, kdy byli vysvěceni a pověřeni službou v církvi a aby obnovili svůj kněžský slib. V Královéhradecké diecézi jsme se rozhodli na tuto krásnou tradici navázat. Sešli jsme se prostorách diecéze, kde jsme se pomodlili modlitbu žalmů. Poté jsme se přesunuli do diecézního sboru kněze Ambrože. Bratr biskup Pavel vedl bohoslužbu, při které jsme se sjednotili nejen ve slibech, ale i modlitbách a zpěvu. Po krásné bohoslužbě jsme se společně naobědvali a vyrazili každý do své farnosti prožít velikonoční triduum s vědomím, že jsme služebníci na společném díle. Podívejte se v článku dále na fotogalerii z tohoto dne. Pokračovat ve čtení „Obnova kněžských slibů v Hradci Králové“

Uvolňovat prostor Duchu Kristovu

biskup_synodaRozhovor s Pavlem Pechancem, který vyšel v ČZ 22/2013

Novým biskupem královéhradecké diecéze naší církve byl zvolen Mgr. Pavel Pechanec, farář náboženské obce v Českém Dubu. Slavnostní instalace a ordinace proběhly v sobotu 18. května ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové. Tak jako dalším novým bratrům biskupům  jsme si dovolili položit bratru Pechancovi několik otázek. Pokračovat ve čtení „Uvolňovat prostor Duchu Kristovu“

Rozhovor s Pavlem Pechancem

p1000186Přinášíme rozhovor s bratrem biskupem, který vyjde v časopise pražské diecéze Husita.

1. Vážený bratře magistře, v souvislosti s Vaším zvolením novým královéhradeckým biskupem bychom Vám rádi položili několik otázek pro naše čtenáře. Jaké pocity provázely Vaše nitro ve chvíli, kdy jste se dozvěděl, že jste byl na příštích 7 let zvolen novým biskupem?

Jak všichni víme, některé naše vnímání a pocity nám zůstanou hluboko v paměti a některé zasouváme do „přihrádky“ nepodstatných. Chvíle, kdy jsem byl zvolen královéhradeckým biskupem CČSH, samozřejmě pro mě podstatná byla v mnoha ohledech. Na diecézním shromáždění jsem se snažil jako kandidát pro službu biskupa odpovídat na otázky a po zakončení rozpravy jsme se spolu se svou „proti“ kandidátkou Olgou Líbalovou odebrali mimo volební shromáždění. Usadili jsme se na zahradě Husova sboru v Pardubicích, já jsem začal usrkávat výborný čaj, Olinka měla kafe, svítilo sluníčko. Pokračovat ve čtení „Rozhovor s Pavlem Pechancem“

Kázání na diecézním shromáždění

p10001891S 16,1-13, Sk 1,15-26, J 21,15-25
 Promluva na diecézním shromáždění 27.4.2013 v Pardubicích

Milé sestry a milí bratři,
sešli jsme se dnes ke svému každoročnímu řádnému, ale po sedmi letech i k volebnímu diecéznímu shromáždění, a tak první dvě biblická čtení se hodně dotýkají naší volby a toho, čím je ovlivněna. Kdo z nás by se mohl srovnávat s prorokem, knězem a posledním izraelským soudcem Samuelem? A přece i o něm je řečeno, že příliš dal na to, co měl před očima. Je dobré si to v pokoře uvědomit, je dobré si uvědomit, že i my dáváme na to, jak kdo vypadá, jak je výřečný, případně jaké má zkušenosti a jak si myslíme, že bude hájit naše zájmy. Ale právě to biblické slovo nám připomíná, že to není to nejdůležitější a že Hospodin hledí na srdce. Pokračovat ve čtení „Kázání na diecézním shromáždění“