Tardičně Slavnost světla 17. listopadu v Hradci Králové

„Z dějin víme, že před 79 let zemřel Jan Opletal. Před 29 lety se rozhořela obrovská změna v naší společnosti. U všech těchto změn stáli studenti. Je to i den, který je do určité míry také dnem naším, protože my všichni jsme studenty. Jsme studenti života. Stále se něčemu učíme. Svoboda je křehká, a já vás tedy prosím, abychom v tlukotu vzdáleného ohňostroje, se pokusili sami v sobě rozezvučet vědomí křehkosti i našeho osobního zápasu a boje, protože je zapotřebí… My jsme nositelé svobody a demokracie. My samotní máme hořet.“
Slovo z úvodního projevu královéhradeckého biskupa Pavla Pechance, které zaznělo v sobotu 17. listopadu 2018 na tradiční Slavnosti světla – setkáním nad hledáním pravdy, svobody a lásky. Na nádvoří areálu Sboru kněze Ambrože Církve československé husitské se zúčastnilo přes 160 těch, kteří vědí, že je zapotřebí si historii připomínat. Mezi hosty jsme přivítali patriarchu CČSH Tomáše Buttu, náměstka hejtmana Vladimíra Dernera, Jindřicha Vedlicha a Anetu Maclovou. Slovo na záver pronesl Petr Rudol Manoušek – mistr zvonař a krátkou skladbu na několik zvonů dočasné minizvonohry jsme vyslechli od Radka Rejška carillonéra – zvonohráče.
Při slavnosti bylo požehnáno rovněž posledních pět zvonů do královéhradecké koncertní zvonohry, která nyní čítá 50 zvonů. Zvony nesly jména osobností 20. stol.: Matěj Gorazd Pavlík, Jan Opletal, Milada Horáková, Přemysl Pitter a Jan Palach.

Na věži Sboru kněze Ambrože rozzářilo srdce „pro Václava“, které nás bude provázet dobou adventní a vánoční. Krásný adventní a vánoční čas.