Tříkrálová besídka ve sboru CČSH v Semilech

V sobotu (9. 1.) odpoledne se ve sboru naší církve konala jedna z nejmilejších událostí roku: dětská tříkrálová besídka. Proběhly dětské bohoslužby, jejichž součástí byla krátká vystoupení dětí, které během roku navštěvují hodiny Základů křesťanství, jež vede naše farářka Lada Kocourková. Některé děti muzicírovaly, některé přednášely verše a ty nejmenší vystoupily v upravené vánoční hře o narození děťátka, pastýřích a o mudrcích z Východu. Průběh bohoslužby byl prokládán koledami za doprovodu kytary Martina Baška. Vše se odehrávalo v hlavní lodi sboru, takže děti se pohybovaly pod plastikou Spasitele, jehož rozložené ruce jakoby samy zvaly ty nejmenší přijít k němu. Klidná a sváteční atmosféra byla přímo balzámem pro duši v této stále se zrychlující době.

Završením odpoledne bylo rozebrání dárků, které na všechny děti čekaly pod vánočním stromkem a skvostné pohoštění v zimní modlitebně.

Nezbývá než poděkovat všem, kteří se na přípravě svátečního odpoledne podíleli. Opravdu se vám to povedlo. Díky, bylo nám dobře.

Šárka Bažantová

Napsat komentář