Varhanický kurz naší církve

Již tradiční varhanický kurz pořádá bratr farář Zdeněk Kovalčík letos v Jablonci nad Nisou, kam se sjelo ke 20 varhaníků z celé naší církve. Po celý týden v několika jabloneckých kostelích denně cvičí na varhany liturgii a písně, na závěr v neděli 18. srpna kurz bude završen velkým koncertem kurzistů v kostele Církve československé husitské. Zázemí všem vytváří zdejší duchovní Benjamin Mlýnek a Miroslava Mlýnková duchovně kurz provází Jana Wienerová. Všem zúčastněným patří velké poděkování. Kéž je provází Boží požehnání a radost.