Važme si manželských svazků

Jistě jste již slyšeli desítky vtipů o manželství, které nás krátkodobě pobavily. Ale vážně, odborníci i většina z nás (tiše) uznává, že pro výchovu dětí a často pro každého z nás není lepší komunity, než je právě rodina. Proto přece máme tak rádi děti, manželky a manžele, rodiče a sourozence. Na podporu rodin stanovilo valné shromáždění OSN Mezinárodní den rodiny (každoročně na 15. května) a na to navázaly oslavy Národního dne manželství, pro které bylo vybráno rozmezí 8. až 14. února.

Hradecký sbor Církve československé husitské oslavil svátek manželství v neděli 10. února. Pro tuto příležitost pozvali vynikající varhanici Jiřinu Dvořákovou – Marešovou, účastnici mnoha mezinárodních varhanních festivalů. Vystudovala hru na varhany na Pražské konzervatoři a na Hudební fakultě AMU ve třídě prof. Tůmy. Absolvovala i stáž na Hochschule v Hamburku. R. 2004 se stala finalistkou mezinárodní soutěže ve varhanní improvizaci v rakouském Schläglu a r. 2006 semifinalistkou interpretační soutěže Pražské jaro.

Koncertuje v ČR i v zahraničí, spolupracuje s mnoha instrumentálními i vokálními tělesy. Nahrává pro Český rozhlas v rámci projektu Památné varhany Čech a Moravy. I v mládí již řadu skladeb nahrála, má bohatou diskografii, doprovázela mezinárodně úspěšný Královéhradecký mužský sbor, nahrála sólová CD, interpretuje tvorbu starých mistrů, duchovní písně i jazzovou hudbu, případně na jejich motivy improvizuje. Na oslavu rodiny tak zvolila výběr z nejslavnějších skladeb českých i evropských autorů. Pro slavnostní příležitosti (a svatební obřady mezi ně rozhodně patří) napsali pozoruhodné skladby Michna z Otradovic, Smetana, Dořák a Janáček, ale i Charpentier, Mozart, Vivaldi, Beethoven (úryvek z 9. symfonie je znělkou Evropské unie), Händel, Bach, Wiedermann, Verdi a mnozí další. Posluchačům byly známé např. Dvořákovy Květiny bílé po cestě z Rusalky (velmi rád je zpíval se sbory i Eduard Haken) a mnohé další skladby. Její repertoár je velmi široký, posluchače zaujaly i romantické skladby z filmové projekce.

Farářka Františka Klásková propojila jednotlivé skladby výňatky z Bible na téma rodiny a věřte, že jich je v Knize knih mnoho. Biskup CČsH Pavel Pechanec doprovodil koncert mnoha úvahami o tom, že manželství je svazkem nejen pro dny sváteční, ale hlavně pro dny všední, kdy se potřebujeme opřít o energii partnerů a

hlavně je zapotřebí vytvářet klidné a inspirující prostředí pro děti. Promluvy se tak staly zcela rovnocennou součástí koncertu.

Kéž i státní orgány dostatečně podporují rodiny, je totiž na pováženou, že se rodí polovina dětí mimo manželství. Podobně zarážející je fakt, že polovina manželství se po letech rozpadá. Rozchody nesezdaných párů není možné evidovat, ale jsou jistě častější. Jak negativní dopad to má na děti, o tom by mohly učitelky vyprávět. To pozitivní i negativní je vzorem i pro další generace.

Vše je v lidských povahách a v toleranci. Proto se snažme, abychom byli v rodinách, v práci i kdekoliv jinde příkladem. Vdovy či vdovci a další osamocení lidé by mohli vyprávět, co pro ně rodina znamená. Koncert s doprovodným slovem byl výbornou připomínkou toho, abychom si rodin a přátelství vážili a přispívali k příznivé atmosféře kolem nás.

Čestmír Brandej