Velikonoční bohoslužby v Bakově nad Jizerou, Českém Dubu a Mnichově Hradišti

Milí přátelé, přijměte pozvání k  bohoslužbám, které v  tomto roce v Bakově nad Jizerou, Českém Dubu i na Jivině budeme sloužit s bratrem biskupem Pavlem Pechancem společně. Znáte jej jako svého dlouholetého faráře a věřím, že příležitosti setkat se s ním na Hod Boží velikonoční rádi využijete.
Bakov na Jizerou
29. 3.  Květná neděle 11.00 – bohoslužba ve farní modlitebně
1. 4.  středa Dům s pečovatelskou služboubohoslužba ve 13.00
2. 4.  Zelený čtvrtek 17.00 – farní modlitebna – Pašije
5. 4.  Hod Boží velikonoční 11.00 Sbor Prokopa Velikého bohoslužba za účasti bratra biskupa Pavla Pechance
Český Dub
29. 3.  Květná neděle 8.30 Husův sbor malá modlitebna
31. 3.  Bohoslužby v Domově důchodců v 10.00
3. 4.  Velký pátek 17.00 Husův sbor – Pašije
4. 4.  Bílá sobota 17.00 Husův sbor – svátost křtu
5. 4.  Hod Boží velikonoční 8.30 Husův sbor – bohoslužba za účasti bratra biskupa Pavla Pechance
Mnichovo Hradiště
29. 3.  Květná neděle 13.00 – bohoslužba v Kněžmost
1. 4.  středa Dům s pečovatelskou služboubohoslužba v 15.00
5. 4.  Hod Boží velikonoční 13.00 kaple na Jivině  – bohoslužba za účasti bratra biskupa Pavla Pechance
Přijměte též srdečné pozvání na shromáždění své náboženské obce, které se bude konat:
–  v Bakově nad Jizerou ve čtvrtek 9. dubna na faře od 14 hodin
–  v Českém Dubu v neděli 19. dubna v 8.30 v Husově sboru
–  v Kněžmostě v neděli 12. dubna od 13 hodin v modlitebně

Napsat komentář