Velikonoční bohoslužby

Srdečně zveme na velikonoční bohoslužby

9. dubna Květná neděle v 11 hodin modlitebna na farním úřadu

13. dubna v 16 hodin Zelený čtvrtek modlitebna na farním úřadu

16 dubna v 11 hodin bohoslužba na Hod Boží velikonoční sbor Prokopa Velikého