Vikariátní shromáždění pardubického vikariátu

Vikariátní shromáždění pardubického vikariátu 2. 3. 2019 s pobožností kolem stolu, kterou sloužila sestra farářka Věra Říhová a bratr biskup Pavel Pechanec. Bratr vikář Jiří Plhák shrnul vikariátní aktivity loňského roku, Ing. Zdeňka Sedláčková představila ekonomický výhled do příštích let a bratr biskup prezentoval dění v diecézi uplynulého roku. O II. patriarchovi Gustavu Adolfu Procházkovi a připravované knize krátce a přesvědčivě hovořil bratr Martin Chadima, děkujeme.