Vládní opatření týkající se bohoslužeb v nouzovém stavu

Vláda zpřísňuje opatření proti koronaviru a na 14 dní zatím do 25. října bude citelně omezen i počet účastníků bohoslužeb. Od pondělí 12. října se počet osob na bohoslužbách ve vnitřních prostorách omezuje na 10, ve venkovních na 20 osob. Nadále platí zákaz zpěvu, ve všech vnitřních prostorách nosit roušku a dodržovat další hygienická opatření.
A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán. (Římanům 5, 5)