Volba a instalace biskupa Pavla Pechance

Po sedmiletém období byl opět v Královéhradecké diecézi Církve československé husitské volen biskup. Královéhradecká diecéze do sebe pojímá území Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje a biskup je zde volen duchovními a laiky diecéze. V sobotu 29. srpna 2020 byl na diecézním shromáždění zvolen biskupem Pavel Pechanec a v neděli 6. září byl patriarchou Církve československé husitské Tomášem Buttou do služby instalován. Slavnostní obřad proběhl v krásném Gočárově Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové, nevšední atmosféru dotvořil také Lukáš Pelc na kytaru a klávesy. Bohoslužby se účastnil biskupský a duchovenský sbor, pozvání přijali také hosté z univerzitních kruhů. Zdravici pronesl pan hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který připomněl, že vznik České republiky úzce souvisí se vznikem Církve československé husitské a popřál církvi i naší zemi, abychom si byli vědomi cennosti své vlastní identity.