Výročí Mistra Jana Husa v Jenišovicích

Ve dnech 5.a 6. července k výročí již 603 let od umučení Mistra Jana se konaly bohoslužby v náboženských obcích vikariátu br. vikáře Benjamina Mlýnka. Po vlastní bohoslužbě byl čten „Svědecký Husův životopis“ sepsaný Jiřím Herenikem, přímým účastníkem upálení, který tímto svědectvím prokazuje statečnost Jana Husa, jeho pokoru před Bohem a neústupným bojem za pravdu (podle literatury připravené prof. Kubíkovou, vydané r. 1947).

Dále byl čten „Stížnostní list“ sepsaný a opatřený pečetěmi od 450 českých a moravských pánů, kteří tento zločin odsoudili.

Rovněž byl přečten dopis Pražské univerzity (podle publikace Seznámení s M. J. Husem od br. patriarchy). V tomto dopise česká a moravská šlechta „odsuzuje zločinné provinění katolického kléru spáchané na zbožném, vzácném a pokorném člověku, rektoru Pražské univerzity, který převyšoval svou úrovní všechny křesťany“.

Stížnostní list šlechty i dopis Pražské univerzity byly tehdy kléru bezprostředně zaslány do Kostnice.

Na všechny naše věřící i účastníky zapůsobila bohoslužba zvláště silně prostřednictvím autentických dokladů prokazujících statečnost našich předků a odpor proti zvůli mocných. 

Čestmír Holeček