Výzva FSPI a FR pro rok 2018

Vážené sestry, vážení bratři,

v termínu od 1. 10. do 31. 10. 2017 bude Královéhradecká diecéze CČSH přijímat žádosti do Fondu rozvoje a Fondu stavební podpory a investic, projekty, které budou realizované v období 1. 1. – 31. 12. 2018. V sekci Ke stažení naleznete potřebné dokumenty a formuláře žádostí. Zároveň upozorňujeme, že ze zkušeností z předchozích let budou z FSPI upřednostněny žádosti na projekty s prokazatelnou a přímo specifikovanou finanční návratností, dále je nutné zajištění vícezdrojového financování a úplnost požadované dokumentace dodané v termínu /viz výše/.

Přeji pěkné dny

za úřad DR Královéhradecké diecéze CČSH

Jana Pechancová