Výzva FSPI a FR pro rok 2021

Vážené sestry, vážení bratři,

v termínu od 1. 10. do 31. 10. 2020 bude Královéhradecká diecéze CČSH přijímat žádosti do Fondu stavební podpory a investic a Fondu rozvoje, projekty, které budou realizované v období od  1. 1. do 31. 12. 2021. V sekci Ke stažení naleznete potřebné dokumenty a formuláře žádostí. Zároveň upozorňujeme, že ze zkušeností z předchozích let budou z FSPI upřednostněny žádosti na projekty s prokazatelnou a přímo specifikovanou finanční návratností, dále je nutné zajištění vícezdrojového financování a úplnost požadované dokumentace dodané v termínu.

Přeji krásné dny
za úřad DR Královéhradecké diecéze CČSH
Petra Rezková