Za bratrem Jaroslavem Metyšem

Odešel dobrý člověk, věrný bratr, hudebník, sportovec Jaroslav Metyš z Litomyšle. Narodil se v roce 1930 v rodině faráře a významného hudebníka Jaromíra Metyše, spoluzakladatele hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Bratr farář dlouhá léta vedl pěvecký sbor Vlastimil a dirigoval Litomyšlskou filharmonii. Toto prostředí zanechalo v Jaroslavovi hluboké kořeny. Studoval gymnázium. V politických procesech v padesátých letech byl souzen a uvězněn. U Jaroslava to bylo ve vykonstruovaném procesu ve Svitavách a u jeho bratra Karla – dosud žije na faře naší církve v Moravské Třebové – v procesu se studenty litomyšlského gymnázia, kteří roznášeli letáky proti režimu, a rektorem Stříteským.  „Největším“  prohřeškem bylo údajně to, že sejmuli v učebně obraz Stalina a prý ho někam uložili.

Jak je známo, bratr farář jel do Prahy za dr. Zdeňkem Nejedlým a prosil o adekvátní rozsudek. Dr. Nejedlý br. faráře nevyslyšel a odsouzení byli odvlečeni do vězení…

Jaroslav po návratu pracoval v podniku Vertex Litomyšl. Celý život se věnoval hudbě. Padesát let hrál při bohoslužbách na varhany v našem sboru a doprovázel zpěváky při svatebních obřadech ve sboru, v muzeu i na zámku. Dlouhá léta byl kapelníkem skupiny Vertex. Miloval fotbal a vedl mladé sportovce. Zemřel 4. května tohoto roku. Bratře Jaroslave, měli jsme tě rádi. Budeš nám
chybět. Díváš se na tu nádhernou Litomyšl z muzikantského nebo a my ti za vše moc děkujeme!

Sestry a bratři z NO Litomyšl

Napsat komentář