Známé svatební melodie zněly v Ambroži

Jiřinka Dvořáková-Marešová, která dovedla v neděli 10. února v Den manželství krásně propojit známé svatební melodie s písněmi z Taizé nebo s melodií Kdepak ty ptáčku hnízdo máš z pohádky Tři oříšky pro Popelku… koncert prokládala sestra farářka Františka Klásková biblickými texty, bratr biskup Pavel Pechanec slovem o lásce a životě. Na závěr jsme prosili o požehnání pro všechny manželské páry i za ty, které už mezi námi nejsou… jen z víry a naděje vyrůstá láska ❤️