top of page

DOBA POSTU L. P. 2021 - slovo biskupa Pavla Pechance k Popeleční středě 17. února


„Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ (Marek 1,15)


Milé sestry a milí bratři,


naplnil se čas, příchod postní doby je zde. Naše rotující planeta každoročně připraví čtyřicet dnů před Velikonocemi v dané opakovanosti. Jak naplníme čas postu L. P. 2021? Každý rok je jiný, ten letošní bude však v jinakosti výrazný…

Je jistě dobře, pokud vnímáme vyhraněnost těchto dnů, jinou výraznost, zapamatovatelnost... Je pro nás nutné, abychom se zastavili a díky své víře viděli, že království Boží se neotáčí podle stavu a nálad světa. Činit pokání, připustit si naše mnohé selhání a nadechnout se pro sílu víry v evangelium – to tento „nouzový čas“ přímo vyžaduje.

Království Boží není vzdálené, to jen my se od něj stále dokola odvracíme. Nevíme, kolik máme ještě času, zato však víme, že radostná zvěst je tou vítězící silou života. Evangelium je odpovědí na naši touhu po smíření, je radostí, co nás staví na pevný základ. Přes všechny naše chyby i nejistoty života, věříme evangeliu, zprávě o Boží milosti a lásce.

Kéž Vás, milé sestry a milí bratři v Kristu, i nadále nese životem povzbuzení k pokání a víře. Kéž tento čas přinese své požehnání. Pán je s Vámi.

Váš biskup Pavel

Náš Pane a Králi, skláníme se před tebou v úctě a vědomí, že mnohdy tak nečiníme. Býváme těmi, kdo s tvrdou šíjí a srdcem přehlíží svět. Kajeme se tedy před tebou a prosíme, ať letošní postní doba, čas nouze i obav, nepřekrývá výhled evangelia. Prosíme o požehnání pro celý svět, ať příchod blížících se Velikonoc je o radosti z víry. Amen

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page