top of page

Dopis biskupa Královéhradecké diecéze CČSH ke sčítání lidu


"Ježíš řekl: Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. (Mt 11,28)"


Milé sestry a milí bratři v Kristu,


koncem března L. P. 2021 proběhne v naší vlasti sčítání lidu. Budeme opět dotazováni i na své náboženské vyznání. Jelikož se jedná o nepovinný údaj, chci Vás vyzvat k tomu, abyste se přihlásili ke své církvi. Přeji Vám, abyste přes všechny nejistoty světa vnímali radost víry, a pokud je Vašim duchovním domovem naše církev, napsali i do příslušného dotazníku pouze její plný název: CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ.


Znakem Církve československé husitské je Kristův kalich ve spojení s křížem.

Kalich vyjadřuje Kristovu lásku obětující se na kříži za všechny.


Krásné Velikonoce a Boží požehnání kéž Vás stále provází – Pán je s Vámi.

Pavel Pechanec, biskup Královéhradecké diecéze CČSHNejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page