top of page

Gočárův Sbor kněze Ambrože


Věřící, hledající a sympatizanti se scházejí ke ztišení a přemítání o životě v Gočárově Sboru kněze Ambrože každou neděli od 9.30 hodin. Církev přináší lidem možnost církevní svatby, křtu, biřmování, při bohoslužbách ztišení a Večeři Páně, při těžkých životních okamžicích svátost pokání nebo útěchu nemocných. Dále je zde připravována péče o děti, Biblické hodiny pro dospělé, meditace v tichu kostela, duchovní obnovy. Duchovenskou službou je v HK pověřen biskup Pavel Pechanec https://www.pavelpechanec.cz/. Areál je volně otevřen, je zde zóna klidu, ve které je umístěno rozsáhlé kolumbárium. Možnosti uložení urny, evidence smluv aj. je možné řešit v úředních hodinách fary PO 9-13, ST 13-17 h. V objektu je také instalován Juračkův keramický betlém s pohyblivými asi 10 cm vysokými figurami, kterých je celkem 220, z toho 60 postav se za zvuku 12 českých koled pohybuje. Vedle duchovního zaměření církev v tomto objektu pořádá mj. koncerty, přednášky, výstavy. Více na https://www.ccshhk.cz/. Od roku 2009 vzniká ve věži sboru koncertní ZVONOHRA s 50 zvony, která bude jediná svého druhu v Česku. Projekt je převážně financován dobrovolnými příspěvky, které se střádají na transparentním účtu č. 4862517001/5500. Více informací najdete na https://zvonohrahradeckralove.cz/.
Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page