top of page

Gustav Adolf Procházka


Laskavá vzpomínka na II. patriarchu CČS(H), od jehož narození dnes uplyne 149 let (*11. března 1872).

Jmenoval se Gustav Adolf Procházka a pocházel z rodiny dámského krejčího. Světlo světa spatřil v zajímavé vísce zvané Kosmonosy, gymnázium absolvoval v Mladé Boleslavi, římské bohosloví vystudoval v Litoměřicích. Posléze kaplanoval ve Vysokém nad Jizerou, v Lounech, v Jenišovicích u Turnova, kde byl ustanoven farářem. Jak tomu někdy bývalo u kněží, potkal ženu, do níž se zamiloval. Jmenovala se Aurelie Stehlíková a stala se nakonec jeho oddanou chotí. To už bylo v dobách, kdy byl GAP členem (dokonce zakládajícím) nově vznikající Církve československé (8.1. 1920). Dokumenty dokonce říkají, že to byl právě on, kdo dal dr. Karlu Farskému hlavní a zásadní podnět k vyhlášení nové křesťanské denominace. GAP po vzniku církve sloužil jako duchovní, aby byl po čase zvolen do úřadu východočeského biskupa CČS (1923). Po smrti "otce zakladatele", dr. Karla Farského (+ 1927) byl GAP zvolen II. patriarchou církve (1928). Uměl být tvrdý, přísný, někdy se zdálo, že s některými lidmi jedná nespravedlivě. Zároveň proslul velikou obětavostí a pracovitostí. Na rozdíl od dr. Farského musel početně i organizačně se vzmáhající církev provést obdobím velké hospodářské krize, narůstajícího fašismu, ano i prvním obdobím nacistické okupace. Během ní byl i několikrát udán coby "Masarykovec a Benešovec". Nakonec zemřel (9.2. 1942) ovdovělý, vyčerpaný nemocemi a nastupujícím vysokým věkem, ale podle svých slov (pronášených na lůžku umírajících) přesto smířený s Hospodinem a v opravdové radosti a důvěře v něj.

Dnes by se řeklo, že GAP byl "silně kontroverzní osobnost". Možná by stačilo říci, že byl skutečně, prostě a jednoduše osobnost. A jak tomu tak bývá, ti, kteří jsou příliš vidět, vyčuhují, přesahují ostatní schopnostmi, jsou za života i po smrti pomluveni a pomlouváni.

GAP si vážím a jsem rád, že jsem si i na fb na něj mohl vzpomenout!

Ps.: A upomínka na knihu je takový malý bonus.

Martin Chadima

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

HUSITI OPEN

bottom of page