top of page

Historie funkcionalistické zvonice CČSH ve Lhotě za Červeným Kostelcem

První zvon, který byl na zvonici umístěn byl nazván po 1.presidentovi republiky T.G. Masarykovi "Masaryk" a nesl jeho portrét. Jeho váha byla 50 kg. Tak jako spoustu jiných, byl i tento zvon zcizen okupačními vojsky v roce 1942. Je symbolické, že po 70 letech mohl být odlit nový 50 kg zvonek, a to s velkým přispěním z fondů EU, do kterých výrazně přispívá právě Německo. Název zvonu byl vybrán také s ohledem k této okolnosti. Mimo nápisu "CČSH Červený Kostelec 2012" ponese na sobě biblický citát vzkříšeného Krista z knihy Zjevení "Hle, všecko tvořím nové" Zj 21,5. Právě Kristus svou láskou a mocí může napravit vztahy mezi národy, církvemi i jednotlivci. Jelikož zvonice by měla sloužit hlavně ke svému původnímu účelu, ke zvoněním všem zemřelým občanům, kteří o to budou stát, má tento nápis zvěstovat naději, že v Kristu a skrze Krista je tvořen také nový život, kde "Bůh bude přebývat mezi lidmi a on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí." (podle Zj 21,3-4). Ve 20.-30. letech minulého století vládlo napětí mezi římskokatolickou církví a jinověrci, které se projevovalo mimo jiné také odmítáním zvonění "umíráčku" pro nekatolíky. Členové tehdy mladé Církve československé (husitské) se tedy rozhodli postavit pro Lhotu novou zvonici, která "má zvoniti všem zemřelým občanům bez rozdílu náboženského přesvědčení". Ačkoliv stavba byla plánována delší čas, teprve v roce 1933 byla vyjednána s p. Františkem Mílem koupě pozemku, tehdy za 300 Kč. Stavba mohla začít. Zvonici navrhl br. farář Jaroslav Staňek, který v Červeném Kostelci sloužil v letech 1930-1946. Samotná stavba probíhala pod vedením stavitele Josefa Faifra ze Lhoty. Zvonice byla provedena jako železobetonový monolit. Celkový náklad na stavbu tehdy činil 6818,40 Kč. Slavnostní předání zvonice do užívání veřejnosti proběhlo v neděli 9. září 1934, kdy se věřící přesunuli slavnostním průvodem ze Žižkova sboru do Lhoty, kde proběhla polní bohoslužba.Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

留言


bottom of page