top of page

Předvelikonoční pozdrav biskupa Královéhradecké diecéze


Milé kolegyně a milí kolegové ve službě,

situace naší duchovní služby o Velikonocích L.P. 2021 bude jistě opět náročná svou "jinakostí", opatřeními i převládajícími obavami mnohých sester a bratří. Opět Vám děkuji, že vnímáte, jak je Vaše duchovní služba zapotřebí, i když návštěvnost bohoslužeb není veliká. Některá naše čísla návštěvnosti jsou sice zmenšena, ale potřeba duchovní služby má nyní ještě hlubší rozměry. Je zapotřebí, aby i pro letošní Velikonoce platila možnost otevřených dveří našich sborů i otevřených srdcí, jež chtějí doprovázet a být posilou. Situace v našich náboženských obcích je všude trochu odlišná, proto je na místě zvažovat, jak přesně prožít svátky. Jako ti, co stojí v čele duchovní správy možná i narazíte na nechuť a obavu z bohoslužebného setkání, budete třeba i takřka v kostele osamoceni. Bylo by však smutným svědectvím, pokud bychom se uzavřeli do tiché hradby zamčených dveří. Víme totiž, že naše služba v Pánu není nikdy marná. Ještě jednou děkuji, za Vaše obětavé srdce a promýšlení velikonočního programu pro naše sestry a bratry. Kéž Vám náš Pán stále dodává sílu a radost. "Všecko to dělám pro evangelium, abych na něm měl podíl. 1 K 9,23" Váš biskup Pavel Pechanec

Povolal jsi nás Pane, do služby tvého evangelia. Život a svět není vždy o radosti, tvá zvěst však ano. Děkujeme, díky tobě smíme vnímat kříž a také i tvé vítězství. Díky tobě smíme sloužit v ujištění tvé lásky. Prosíme, požehnej naši službu, ať v Duchu svatém je prospěšná tvému království. Amen

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page