top of page

Vila NO v České Třebové (nyní fara) kdysi hostila arcivévodu, později císaře Karla I. s chotí

První duchovní správa CČS(H) pro celé Vysokomýtsko byla zřízena od 1. září 1920 ve Stradouni. V České Třebové vznikla filiální náboženská obec r. 1923 a státní souhlas s osamostatněním byl udělen Náboženské obci CČS(H) v České Třebové v roce 1930. V červnu 1938 pak získala svůj vlastní stánek koupí Vyskočilovy vily v Mlýnské ulici, ve které byla upravena bohoslužebná síň, úřední místnost i byt pro faráře a sborovníka, a stal se z ní Husův sbor. Stavba této krásné secesní budovy byla dokončena v r. 1910 podle plánů pražského architekta Aloise Dryáka, který navrhl i reprezentativní budovu zdejšího gymnázia. Z původní výzdoby zůstala dodnes zachována řada krásných stavebních prvků, např. původní schodiště vedoucí z haly do 1. poschodí s nádherným vitrážovým oknem. Jako v nejhonosnějším českotřebovském domě své doby ve Vyskočilově vile v r. 1912 přenocoval arcivévoda Karel I., pozdější poslední rakouský císař, se svou ženou Zitou.Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page