top of page

ROK 1918 OSMNÁCTILETÝMA OČIMA

Forest Suspensionn Bridge

Výstava
Rok 1918 osmnáctiletýma očima

V roce 2018 jsme si připomínali významné výročí 100 let od vzniku Československa. U této příležitosti Královéhradecká diecéze CČSH pro veřejnost připravila několik přednášek na toto téma (prof. Dr. C. V. Pospíšil, Th.D., PhDr. Čestmír Brandejs, CSc. aj.), prožili jsme nemálo slavnostních ekumenických bohoslužeb, byl připraven diecézní den v České Skalici s celodenním programem - divadlem, kreativními dílnami, biblickou školou, koncertem Spiritual kvintetu, sváteční bohoslužbou, zahradní slavností (účast 330 osob), byl slavnostně zasazen pamětní strom – lípa v Sadech arch. Lisky. Hlavním cílem projektu bylo přiblížit a zpřítomnit politické události a duchovní kořeny, na kterých stála a z nichž čerpala nejen První republika, ale v jistém smyslu celé moderní pojetí československé. Při každém setkání vznikal prostor pro diskusi, kde v návaznosti na téma se hovořilo o národních hodnotách, osobnostech, které formovaly naši historii, o propojení zahraničně politických událostí ve vztahu k současnému hledání pojítek rozdělené společnosti.


Proto také dne 28. října byla vernisáží uvedena výstava Rok 1918 osmnáctiletýma očima, která vznikla ze závěrečné ročníkové práce Elišky Pechancové. Texty pro bannery o historických událostech, které vedly ke vzniku ČsR, připravila Eliška Pechancová. Námět, interaktivity a rozhovor s Milenou Kolářovou, vnučkou prvního ministra národní obrany a senátora Václava Klofáče, zpracovala Jana Pechancová. Za cenné připomínky a korekturu děkujeme biskupu Pavlu Pechancovi a Janě Wienerové. Projekt finančně podpořil včetně celoročních výše zmíněných aktivit, Královéhradecký kraj, Magistrát Hradce Králové, Královéhradecká diecéze a Ústřední rada CČSH, za což děkujeme. 

Prohlédněte si výstavu přímo zde

Jak může výstava vypadat naživo

bottom of page