top of page

Časopis MOSTY

Časopis MOSTY v tištěné podobě vydáváme od roku 2017. Tento čtvrtletník je distribuován do náboženských obcí s cílem prohloubit potřebné vědomí sounáležitosti k církvi. Chceme, abychom si mohli být v diecézi vzájemnou posilou ve svědectví živé víry. Časopis chce inspirovat k vlastním aktivitám uvnitř náboženských obcí a také informovat o projektech a možnostech, které nabízí KH diecéze.

Jeho náplní jsou rozhovory s osobnostmi, zprávy o proběhlých i chystaných akcích, ankety, modlitby,

slovo biskupa, chvilka poezie, pastorační a duchovně rozvíjející texty, eseje a slova zamyšlení…

Časopis jako pastorační materiál je hrazen z Fondu rozvoje KH diecéze. Podle zákona o periodickém tisku je časopis distribuován do všech krajských knihoven v České republice a archivován v Národní knihovně pod číslem ISSN 2570-5431, MK ČR E 22824.

Drží knihu

Mosty únor 2024

Drží knihu

Mosty prosinec 2023

Drží knihu

Mosty září 2023

bottom of page