top of page

MEDITACE

Meditace u moře

Vést se Duchem svatým, znamená hledat odraz Božího obrazu v nás. Nejsme jen pozemskými bytostmi, které se narodily, aby chvíli chodily po kulatém světě a odešly v prázdno. Jsme Božími dětmi.

...Až si najdeš své klidné místo a hladina tvých myšlenek se utiší, smí se tě dotknout Světlo. I v tobě se zrcadlí Boží tvář, ty se můžeš najít a poznávat, kým jsi.

DUCHOVNÍ OBNOVY

Tibet.png

Člověk, který v modlitbě a rozjímání zakusí Boží přítomnost, nalezne svůj vlastní střed a soulad sám se sebou. Klidu nelze dosáhnout pouze pomocí vnějších uvolňovacích technik. Klid je výsledkem duchovní cesty. 

Pokud utečeme ze své vlastní cely, kterou jsme si kolem sebe vytvořili, a konfrontujeme se se svými myšlenkami, nalezneme pravdu. Pak dosáhneme vnitřního pokoje a brány našeho vězení se otevřou. Anselm Grün

bottom of page