top of page

SPOLEČNÉ MODLITBY

Milé sestry, milí bratři v Kristu,

je mnoho rušivých záležitostí v naší službě. Je ovšem i hodně toho, co nás spojuje. Jak věříme, jsme povoláni v jedno společné tělo – Pána Ježíše Krista…

Současná technika nám umožňuje různé propojení a podporu sítě lidského společenství. Zpravidla v pátek Vám budu zasílat biblické texty s modlitbami. Také budou uveřejněny zde a na Facebooku. Nabízí se nám tak další možnost našeho spojení a budování živého společenství. Jedná se o malou chvíli dne, kdy se můžeme duchovně spojit a na pár minut se ztišit, nacházet vědomí jednoty nad tématem modlitebního týdne.

Biblické zastavení vychází z Ekumenického lekcionáře pro příští neděli, která je před námi a modlitby jsou na ně navázány jako přímý podnět duchovního života. Nedělní biblický text se prolíná s naším životem. Písmo je spjaté se situací, kterou prožíváme, nejedná se pouze o příběhy, které se někomu jinému kdysi odehrály. Písmo a modlitba je pilířem našeho života víry. V těchto společných modlitbách, můžeme tak mít před sebou zvěst a hledat její nevyčerpatelnou hloubku.

Do společných modliteb přiřazuji také i jednotlivé přímluvy za situace a dění ve světě a v církvi pro daný týden. Prosím, abychom se v přímluvách spojili a duchovně doprovázeli jednotlivce, o nichž vím, že potřebují naše společné modlitby. Pokud víte o dalších konkrétních situacích a lidech a chcete, abychom je společně podepírali, sdělte mi je prosím.

Váš biskup Pavel

** Společné diecézní modlitby jsou pro Vás připravovány od 6. července L.P. 2013.

bottom of page