top of page
zvonohrani-unikatni-zvonkohra-zvony-kost

ZVONOHRA U AMBROŽE

Vážení přátelé,

s vděčností Bohu, ale také s poděkováním všem obětavým dárcům vám s radostí oznamujeme, že projekt královéhradecké koncertní zvonohry ve věži Sboru kněze Ambrože, který se začal uskutečňovat odlitím prvního zvonu v roce 2009, vstupuje do své závěrečné fáze. Uprostřed roku 2020, který je zároveň 100. výročím Církve československé husitské i 140. výročím od narození architekta Josefa Gočára,  jenž  zdejší  areál  projektoval,  je nejen odlito všech 50 zvonů a vykováno všech 50 srdcí,  ale v přízemí věže je již také složena kovová konstrukce, na kterou budou zvony zavěšeny.

            Český zvonař Petr Rudolf Manoušek ve spolupráci s nizozemskou firmou Koninklijke Eijsbouts B.V., v jejíž zvonárně zvony odléval, a s belgickou firmou Clock-O Matic N.V., která pro zvonohru dodá elektroniku a automatizovaný hrací systém, je připraven na dokončení tohoto unikátního hudebního nástroje, který v České republice bude první stabilně umístěnou koncertní zvonohrou splňující současné mezinárodní požadavky pro tento nástroj. Tato závěrečná část díla však ještě bude nejen technicky, ale i finančně značně náročná, a tak se i na vás obracíme s žádostí o podporu, abychom tento projekt dovedli k úspěšnému završení.

            Od počátku projekt probíhá pod záštitou královéhradeckých primátorů, hejtmanů Královéhradeckého kraje i patriarchy Církve československé husitské. Na zvonohru již přispělo mnoho firem, ale také veliký počet jednotlivých obětavých dárců. Svá benefiční vystoupení jí věnovali přední čeští umělci, z nichž zmíníme alespoň zesnulé herce Otakara Brouska a Rudolfa Pellara. Ale protože i mnozí z dalších dárců jsou již v požehnaném věku, rádi bychom tuto poslední náročnou etapu trochu uspíšili právě proto, aby i oni ještě mohli zaslechnout, až se zvonohra poprvé rozezní z věže Sboru kněze Ambrože v celé své zvukové kráse.

            Jeden z hlavních iniciátorů tohoto projektu, hudební skladatel a náš nejlepší carillonér (hráč na zvonohru) Radek Rejšek, již přichystal notový materiál, který obsahuje základní repertoár hradecké zvonohry pro živé i automatické hraní, a také kolem sebe začal shromažďovat skupinu budoucích carillonérů. Díky svým parametrům však hradecká zvonohra nebude jen lokální záležitostí, ale přiláká i skvělé zahraniční hudebníky. Mezi nimi jistě nebude chybět ani jeden z nejlepších světových carillonérů Boudewijn Zwart, který je také velkým příznivcem projektu naší královéhradecké zvonohry a věnoval nám v Hradci Králové již dvě benefiční vystoupení na své pojízdné zvonohře.

            Rozpočet na zbývající materiálové náklady (automatický hrací systém, elektronické zabezpečení zvonohry, kabinu carillonéra s elektroinstalací, hrací stůl a mechaniku zvonohry) a dopravu a služby činí cca 3 000 000,- Kč. Oslovili jsme nadace velkých podniků i další menší firmy, obrátili jsme se také na mnohé osobnosti spjaté s Hradcem Králové i s naším krajem, které dnes působí v cizině, ale určitě zase počítáme i s podporou vás všech obětavých dárců. Své příspěvky můžete posílat v rámci účelové sbírky na zvonohru na transparentní účet Náboženské obce Církve československé husitské v Hradci Králové č. 4862517001/5500 u Raiffeisenbank a.s., pod variabilním symbolem 329, nebo v hotovosti je složit na Farním úřadě CČSH v Ambrožově ulici 729. V případě vyšší darované částky, kterou je možné si odepsat od daňového základu, s vámi bude samozřejmě sepsána i darovací smlouva a vystaveno příslušné potvrzení. Na zvonohru však můžete přispět i při nejrůznějších církevních či kulturních setkáních, která se konají ve Sboru kněze Ambrože a o kterých najdete aktuální informace na webových stránkách hradecké náboženské obce i Královéhradecké diecéze CČSH: www.ccshhk.cz nebo na facebookové stránce: Zvonohra Hradec Králové.

            Společně s vámi s nadějí připravují a vyhlížejí chvíli, kdy se zvonohra rozezní z věže Sboru kněze Ambrože k Boží chvále, ale i k radosti všech vděčných posluchačů

                                                      Františka Pospíšilová, královéhradecká farářka

                                                      Štěpán Klásek, emeritní biskup

                                                      Pavel Pechanec, královéhradecký biskup CČSH

bottom of page