Po stopách hvězd – setkání mládeže v Hradci Králové

DSCF3362 – kopie DSCF3370 – kopie

…po noční hře jdeme vyzkoušet svou odvahu do věže           … ve věži :)

DSCF3382 – kopieDSCF3383 – kopie

Dotkli jsme se hvězd na střeše věže….                     …světlo uprostřed temnoty

DSCF3392 – kopie DSCF3402 – kopie

…závěrečná modlitba                                            …ještě spát nejdeme…..

 

Modlitby 17. týden, 25. dubna – 1. května 2016

asifrydstejnI. V sobotu jsme vyšli za bránu k řece, protože jsme se domnívali, že tam bude modlitebna; posadili jsme se a mluvili k ženám, které se tam sešly. Poslouchala nás i jedna žena jménem Lydie, obchodnice s purpurem z města Thyatir, která věřila v jediného Boha. Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel zvěstoval. Když byla ona a všichni z jejího domu pokřtěni, obrátila se na nás s prosbou: „Jste-li přesvědčeni, že jsem uvěřila v Pána, vejděte do mého domu a buďte mými hosty“; a my jsme její naléhavé pozvání přijali.

Sk 16,12-15

Bože, lidé se uzavírají před zvěstí evangelia, je tolik nauk, reklam, informací, že jejich opatrnost je na místě.

Obezřetní musíme být i my, aby nás nebrali jako obchodníky, co je chtějí jen obléci do falešného purpuru a cosi na nich vydělat.

Prosíme, uschopňuj nás ke službě evangelia, vyzbrojuj nás obezřetnosti a bezelstností, ať se ti nedotčení mohou otevřít.

Celý příspěvek

Modlitby 16. týden, 18. – 24. dubna 2016

mustekI. Když jsem k nim začal mluvit, sestoupil na ně Duch svatý, jako už na počátku sestoupil na nás. Tu jsem si vzpomněl na to, co řekl Pán: ›Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem svatým. ‹ Jestliže tedy jim Bůh dal stejný dar jako nám, když uvěřili v Pána Ježíše Krista, jak jsem já v tom mohl Bohu bránit?“ Po těch slovech bratří už nic nenamítali, ale velebili Boha: „Tak i pohany povolal Bůh k pokání, aby dosáhli života!“.

Skutky 11,15-18

Hospodine, chceš, abychom byli čisti, považuješ nás za ty, kteří jsou hodni tvé lásky. Děkujeme.

Voláš nás k pokání, voláš nás do života spolu s Tebou, nabízíš víru v Krista jako dar.

Tvůj Duch se nám vyhýbat nemusí, jsme v něm povoláni, a proto prosíme, ať počátek tohoto dne, průběh i konec se nese v sestupování Ducha svatého na nás.

Celý příspěvek

Duchovní obnova v Broumovském klášteře

IMG_0407„Prosím tě, nechoď do kláštera…“

Slova známé písně mého mládí, kterou kdysi zpívali sourozenci Hana a Petr Ulrychovi, se mi – nevím proč – drala do podvědomí, když jsme mířili ze severu Čech do Broumovského výběžku, abychom v tamním benediktinském klášteře prožili čtyři dny duchovní obnovy. Nikdy jsem v klášteře nepobýval, takže představy byly všelijaké. Už první dojem po vystoupení z auta však předčil všechna očekávání. Impozantní historická dominanta broumovského regionu a jedna z nejvýznamnějších barokních památek Královéhradeckého kraje nás přivítala novostí svítící fasádou.  Hned za vstupní branou na nás dýchla promodlená atmosféra minulých věků.  A ta byla hmatatelně přítomná všude, kam jsme vkročili. Ať v citlivě zrekonstruovaných mnišských celách – pokojích, v překrásných, freskami zdobených opatských sálech nebo konečně i v jídelně…

Celý příspěvek

Modlitby 15. týden, 11. – 17. dubna 2016

duhaI. Poněvadž Lydda je blízko Joppe, dověděli se učedníci, že je tam Petr, a poslali k němu dva muže s naléhavou prosbou: „Přijď rychle k nám!“ Petr se hned s nimi vydal na cestu. Když přišli do Joppe, zavedli jej do horního pokoje, kde ho s pláčem obklopily všechny vdovy a ukazovaly mu košile a pláště, které jim Tabita šila, dokud byla naživu. Petr poslal všechny z místnosti; pak poklekl, pomodlil se, obrátil se k mrtvé a řekl: „Tabito, vstaň!“ Ona otevřela oči, a když spatřila Petra, zvedla se na lůžku. Podal jí ruku a pomohl jí vstát. Pak všechny zavolal, i vdovy, a vrátil jim ji živou. Zpráva o tom se rozšířila po celém Joppe a mnoho lidí uvěřilo v Pána. Petr zůstal ještě delší čas v Joppe v domě Šimona koželuha.

Skutky 9,38-43

Pane, voláš nás k životu, abychom vstali a pracovali. Vidíš naši snahu, naši námahu, není třeba Tě na ni nikterak upozorňovat.

Voláš na nás, abychom otevřeli oči a zprávu ne o nás a naší práci, ale o životě z Tebe roznesli po celém okolí.

Prosíme, pošli nám znovu a rychle dobrého člověka, „anděla“ do cesty, když naše práce ustrne na mrtvém bodě, ať jako Tabita vstaneme a opět jdeme.

Celý příspěvek