Modlitby 39. týden (22. – 28. září)

alejI. Stalo se ke mně slovo Hospodinovo: „Dům izraelský říká: »Cesta Panovníkova není správná. « Mé cesty že nejsou správné, dome izraelský? Nejsou to vaše cesty, jež nejsou správné? Proto budu soudit každého z vás, dome izraelský, podle jeho cest, je výrok Panovníka Hospodina.

Ezechiel 18,1,29-30a

Cesta života nás vede různě, Pane a mnohé se nám nelíbí. Život s námi zachází všelijak.

Cesta člověka však nepřevyšuje Tebe, Hospodine a naše žaloba je blud.

Prosíme, dej nám sílu a odváděj nás od zlých cest našich. Prosíme o sílu milosti, o vyrovnání naší nerovnosti, křivosti i hlubin hříchu. Prosíme o obnovu našeho srdce.

Celý příspěvek

Čechoslováci osobnostmi města Česká Skalice

003211_05_015075V pátek 19. září 2014 byla v českoskalickém muzeu Boženy Němcové představena a vyslána do světa knížka Věry Vlčkové „Česká Skalice – Osobnosti kultury, umění, vědy“. Mezi 67 osobnostmi najdeme i 3 z naší církve. Prvním je již zesnulý JUDr. Karel Červený, dlouholetý tajemník rady starších a především varhaník, otec sestry farářky Naimanové. Druhým je současný varhaník Paedr. Ladislav Skořepa a třetím Petr Smutný, člen rady starších a syn br. faráře Smutného. Všichni se účastnili/účastní nejen práce pro církev, ale také v širším záběru pro veřejnost. Jejich ocenění si vážíme a radujeme se z něho.

Pokud chcete obohatit svoji knihovnu nebo potěšit své známé touto zajímavou publikací, můžete ji zakoupit v Regionálním informačním centru v České Skalici na Třídě T. G. Masaryka.

Křížový kostel v Jablonném

Říjen na Českolipsku

Vážení přátelé, bratři a sestry,

vy všichni jste zváni na slavnostní bohoslužbu do Jablonného v Podještědí, za účasti sborů – Liberec, Nový Bor, Mimoň a Česká Lípa. Hudební doprovod bohoslužby bude milým překvapením pro všechny účastníky a jistě silným duchovním zážitkem.

HusitiJak jsme si zvykli na čajové úterky, čeká nás říjnový čajový úterek 21.10.2014 v 17:00, kdy nás úvodním slovem k animovanému filmu Husiti provede Ing. Leoš Vágenknecht, předseda Rady starších v Novém Boru.Nevšední zážitek pro malé i velké s bezvadnou dávkou humoru a historických faktů nás zavede do doby husitské. Plakátek a pozvánky budou následovat.

řádyDále Vás zveme na 2.10.2014 do České Lípy – (kostel v městském parku) na přednášku –  Legionářská tradice ve faleristice,kdy za AČR uvede kapitán Šabaka. Společná úvodní modlitba Mgr. Elišky Rajmanové, farářky a kaplana kapitána Šabaky bude připomenutím tradic a národní cti a odkazem pro současné dění v Evropě a blízkém východě.

Přednášející Mgr. Michal Rádl (pracovník státního archivu v České Lípě) nás provede pomocí audio video techniky historií řádů legionářů. Jistě velmi zajímavý tip na prožití čtvrtečního pozdního odpoledne. Výtěžek bude věnován na opravy kostela.

Přejeme Vám požehnané dny podzimní a těšíme se na setkání s Vámi.

Martin a Eliška z kostela sv. Ducha v Novém Boru.

Běh na dlouhou trať (delší verze)

Rozšíření kázání uveřejněného v ČZ 37/2014; 14. neděle po svatém Duchu; Mt 18,21-35

peroV dnešním evangeliu Ježíš ukazuje, co na naší duchovní, „nebeské“ cestě životem zpět k Bohu znamená odpouštět. Všichni se k němu ze světa smrti při zapomnění na jednotu s ním, ze světa poznání dobrého a zlého, ze světa plného posuzování jako dospělé děti, poučené z chyb, vracíme – laskaví, milující, moudří, rozumějící, odpouštějící a podporující naše bližní tak jako Bůh nás. Celý příspěvek

Letošní putování za M.J.Husem

 Možná si vzpomenete,že zhruba před rokem jsem napsala do Českého zápasu o prázdninové cestě s svými vnoučaty do Husince.Pochválila jsem milého mladého průvodce,výstavu i vše kolem, včetně soutěže pro děti.

Letošní prázdniny se nesly také ve znamení Husa: děti z naší náboženské obce Rychnov nad Kněžnou se zabývaly při křesťanském minitáboře na konci prázdnin jeho postavou.To proto,že jsem jako metodička duchovní péče připravila(a chtěla vyzkoušet prakticky) podklady pro ty,kteří by chtěli v příštím roce podobný tábor konat.Na táboře se sešli kreslíři a jejich táborové deníky mnozí obdivují.Společně děti vytvořily i zajímavý komiks.

Za 14 dní jsem měla příležitost se podívat do jižních Čech,i po Husových stopách.Chtěli jsme se podívat cestou na hrad Krakovec.Ten jsme obdivovali jen z vnějšku-v září je přístupný veřejnosti jen o víkendech.V Husinci nás čekalo další nemilé překvapení-letos nebyl Husův domek vůbec otevřený kvůli plánovaným opravám.Při naší návštěvě 11.září trčely holé trámy k nebi(pršelo) a kolem se pohybovalo pár dělníků.Nikde jsme neviděli upozornění,že je domek zavřený.Dokonce na vstupních dveřích visel rozpis návštěvních dnů pro jednotlivé měsíce: dnes mělo být otevřeno.Zahráli jsme si na špiony a udělali průzkum.Dotázaný pracovník na stavbě neměl o „té církvi“,co to tady opravuje, zvlášť dobré mínění.Paní na městském úřadu církev omlouvala,že se domku ujala asi před třemi lety,a to víte,snaží se.Na dotaz o (ne)upozornění,že je zavřeno,řekla,že oni jako město Husinec tuto informaci dali na své webové stránky.Jak to ošetřila církev,nevěděla.

Zklamaní jsme se vydali do nedalekých Prachatic,kde mladý Jan studoval.Tam jsem měla větší štěstí.V krásném starobylém domě knihovny mne přijala paní ředitelka a dovolila mi(výjimečně) se podívat do místnůstky,kam není běžný přístup,a která je podle tradice místem,kde student Jan bydlel.Krásnou atmosféru rozhovoru podněcovala i starobylá(původní –nevím ale ze kterého staletí) výzdoba.Dověděla jsem se,že prachatická knihovna připravila pro jubilejní rok výstavu pro rodiny s dětmi a omalovánky(spíš kouzelně ilustrovanou brožurku) o Janově dětství a mládí .Toto dílko jsem mohla obdivovat zatím alespoň na počítači.Pokud seženou peníze,tuto knížečku vydají.Několik panelů výstavy se bude týkat i programu Studenti čtou Husa. V Prachaticích se ukazuje také prastarý dům,v němž byla literátská škola,a kam zřejmě i Jan chodil.

Krátký výlet do jižních Čech ve mně vzbudil pochybnosti:stačí se v Husinci vše dát k jubileu do pořádku?Plánujeme totiž na 12.června návštěvu husineckého památníku účastnicemi naší mezinárodní konference žen.Možná,že to budou právě Prachatice,které vytěží z mimořádné situace daleko víc.Rozhodně jejich návštěvu mohu s klidným srdcem doporučit.

                                                                                                          Alena Naimanová

 

Dopis bratra patriarchy k říjnovým volbám

T._ButtaSestry a bratři, členové církve a duchovní, obracím se na vás tímto dopisem v čase před letošními komunálními a senátními volbami.

Každý z nás má právo na své politické přesvědčení a na svobodné rozhodování, komu dá svůj hlas v nadcházejících volbách. Tato svoboda přesvědčení a svobodné volby jsou cenným demokratickým projevem naší společnosti, která nastoupila znovu tuto cestu po roce 1989. Volby konané pod nátlakem „jedné strany“, jak se to dělo v minulosti, byly v rozporu s demokratickými a humanitními zásadami našeho novodobého státu spjatého s osobností politika a filozofa Tomáše G. Masaryka. Jako věřícím církve, která navazuje na akcent husitství, zajímající se o veřejné záležitosti, nám má ležet na srdci dobro naší vlasti a konkrétních měst a míst, kde žijeme. Současná svoboda volby není samozřejmostí a je třeba ji využít a naplnit odpovědným rozhodováním a nepropadnout lhostejnosti, liknavosti a nezájmu.  Využijme tuto možnost volit s odpovědností a uvážlivostí.

Ve své druhé části dopisu se obracím k vám, duchovním. Vstup do politiky se může sice jevit jako lákavá nabídka, avšak duchovní se má „cele“ věnovat své pastorační činnosti. Připomínám proto usnesení ústřední rady Církve československé husitské z roku 2010 i z letošního roku, která nedoporučuje svým duchovním politickou angažovanost. „CČSH chce ctít zkušenosti a odedávné řády církví, které žádaly své duchovní pracovníky, aby se vystříhali členství v politických organizacích a politických hnutích. CČSH považuje za nevhodnou angažovanost duchovních ve prospěch politických stran a politických hnutí, neboť tím omezují svou pastorační působnost vůči širokému názorovému spektru svých věřících. Stranické přesvědčení se nesmí zrcadlit v duchovním působení.“ Svým duchovenským nasazením máme napomáhat především k utváření společenství církve jako Kristova lidu podle zásad Božího království, jak nás k tomu vyzývá apoštolovo slovo: „Avšak ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele evangelia a cele se věnuj své službě“ (2 Tm 4,5).

Modlitby 38. týden (15. – 21. září)

reka_v_destiI. Bůh se však Jonáše otázal: „Je dobře, že pro ten skočec tak planeš?“ Odpověděl: „Je to dobře. Planu hněvem až k smrti.“ Hospodin řekl: „Tobě je líto skočce, s kterým jsi neměl žádnou práci, jemuž jsi nedal vzrůst; přes noc vyrostl, přes noc zašel. A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je víc než sto dvacet tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice, a v němž je i tolik dobytka?“

Jonáš 4,9-11

Hněv je jako oheň, Pane. Hněv nahlodá i to, z čeho máme radost a co překrývá rozčarování z života. Tehdy pak býváme zemdlení, bez chuti a jen v žáru.

Za vše může náš hněv a naše představy o poklidném stínu a příjemném vidění Tvého rázného soudu nad zlem u druhých.

Pane, je Ti líto zla i lidí. Prosíme, ať Tvé lítosti rozumíme, a naše lítost ať není sebelítostí, ale stavějící silou z Tebe.

Celý příspěvek

Ekumenická dožínková bohoslužba

Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická

a Církev římskokatolická v Semilech

 srdečně zvou na

SLAVNOSTNÍ EKUMENICKOU BOHOSLUŽBU poděkování (nejen) za úrodu

která se koná v rámci krajské dožínkové slavnosti Semilský pecen

v sobotu 13. září od 8.15 hodin

ve Sboru Dr. Karla Farského v Semilech

slouží p. Jaroslav Gajdošík, farářka Lada Kocourková, farář Filip Susa.

v průběhu bohoslužby vystoupí pěvecký sbor Jizerka

Modlitby 37. týden (8. – 14. září)

budka_u_moreI. Josef odvětil: „Nebojte se. Což jsem Bůh? Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro; tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid. Nebojte se už tedy; postarám se o vás i o vaše děti.“

Genesis 50,19-21a

Nevím Pane, zda se lidé bojí mých soudů o nich, ale vím, že mám mnohdy starosti z toho, co oni tvoří. Jak se mám postarat o jejich nezralé činy, o „děti“ které rostou z nich?

Pane, vím, že každý hledá svůj prospěch a mě jsi nepovolal, abych se jen dětinsky trápil dětinstvím jiných. Nejsem Ty a člověk je mým bratrem.

Prosím, dej mi radost uprostřed polopravd druhých. Dej, ať vidím Tvé dobro uprostřed života lidí.

Celý příspěvek