POZVÁNKA NA VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ DĚTÍ NA HORÁCH

19. – 21. 2 . 2016
VYSOKÉ NAD JIZEROU

Ubytování je zajištěno na faře CCSH ve Vysokém nad Jizerou.
Nejbližší možnost lyžování bude nejspíše v Rokytnici nad Jizerou, cca 10 km.
V případě nepříznivých sněhových podmínek bude zajištěn náhradní program.
Oběd a večeři si připravíme společně.
Sebou si vezměte teplé oblečení, zimní boty, spacák a karimatku. Postelí je omezený počet.

vysoke-yze

Setkání jáhnů, kazatelů a pastoračních asistentů

DSCF3023 – kopiePár postřehů ze Setkání všech pastoračních asistentů, kazatelů a jáhnů, které proběhlo ve středu 3. února 2016 v zasedací síni diecézní rady v Hradci Králové. V dopolední části jsme se nakonec moc rádi zaposlouchali do všech našich řádů, které s vtipem a přehledem přednášel bratr farář Vladislav Pek. A přítomní toto „nezáživné“ téma hodnotili takto: podané přívětivou formou, stravitelné, přednáška byla odborně připravena, potřebuji pro praxi, praktická a potřebná přednáška, nutné stále připomínat, krátký seminář na toto téma by zasloužili i někteří duchovní, pomohlo mi více porozumět církvi, přeloženo do lidského jazyka :)remeš – kopie

Po obědě nás čekala přednáška psychologa a psychiatra pana doktora Prokopa Remeše. Téma Bible a psychoterapie se nám také moc líbila: výborné, pokračujte v podobných přednáškách, splnila mé očekávání, přínosné,úžasné – díky, opět velmi dobré, o životě, skvělé – propojení psychologie s biblí, není nad to si poslechnout otce zakladatele hagioterapie.

12695938_550355561807829_1376332056_n – kopie 12695791_550355585141160_1604866783_n – kopie

Modlitby 6. týden, 8. – 14. února 2016

valdstejnI. Až přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do dědictví, a obsadíš ji a usadíš se v ní, vezmeš z prvotin všech polních plodů, které vytěžíš ze své země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, vložíš je do koše a půjdeš k místu, které vyvolí Hospodin, tvůj Bůh, aby tam přebývalo jeho jméno.
A postavíš koš před Hospodina, svého Boha, a pokloníš se před Hospodinem, svým Bohem. Budeš se radovat ze všeho dobrého, co dal Hospodin, tvůj Bůh, tobě a tvému domu, ty i lévijec i bezdomovec, který bude mezi vámi.

Deuteronomium 26, 1a11

Hospodine, děkujme Ti za domov, za místo v němž žijeme s Tebou a kde nalézáme přístav pozemské lásky i naděje.

Skláníme se v úctě před Tvým obdarováním, chceme se radovat ze všeho dobrého.

Myslíme na Ty, kteří domov ztratili, žijí v ústavech nebo na ulici bez ukotvenosti a v bouři. Prosíme, ať zakusí lásku od lidí, odraz naděje, jejíž plnost je v Tobě, ve Tvé náruči.

Celý příspěvek

Tříkrálová besídka ve sboru CČSH v Semilech

V sobotu (9. 1.) odpoledne se ve sboru naší církve konala jedna z nejmilejších událostí roku: dětská tříkrálová besídka. Proběhly dětské bohoslužby, jejichž součástí byla krátká vystoupení dětí, které během roku navštěvují hodiny Základů křesťanství, jež vede naše farářka Lada Kocourková. Některé děti muzicírovaly, některé přednášely verše a ty nejmenší vystoupily v upravené vánoční hře o narození děťátka, pastýřích a o mudrcích z Východu. Průběh bohoslužby byl prokládán koledami za doprovodu kytary Martina Baška. Vše se odehrávalo v hlavní lodi sboru, takže děti se pohybovaly pod plastikou Spasitele, jehož rozložené ruce jakoby samy zvaly ty nejmenší přijít k němu. Klidná a sváteční atmosféra byla přímo balzámem pro duši v této stále se zrychlující době.

Celý příspěvek

Rozloučení se starým rokem v Semilech

DSC_0756Čas Vánoc pokročil a byla středa, poslední den roku 2015, alespoň podle „našich“ počtů. Ve čtrnáctou, poobědovou, hodinu, sešli jsme se v hlavní  lodi našeho kostela ke společnému prožití silvestrovské pobožnosti. Určitě se nerozpomenu na vše, co se během této slavnosti událo, ráda se ale s Vámi podělím o momenty, které mi utkvěly:

Zpívali jsme opravdu mnoho písní, kromě čísel, která zaplnila všechny řádky naší nástěnné tabulky, nás sestra farářka čile zásobovala dalšími ciframi písní – krásných, jímavých…

Celý příspěvek

Modlitby 5. týden, 1. – 7. února 2016

jaromerI. Když pak Mojžíš sestupoval z hory Sínaje, měl při sestupu z hory desky svědectví v rukou. Mojžíš nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září kůže na tváři. Když Áron a všichni Izraelci uviděli, jak Mojžíšovi září kůže na tváři, báli se k němu přistoupit. Ale Mojžíš je zavolal, i vrátili se k němu Áron a všichni předáci pospolitosti a Mojžíš k nim promluvil. Potom přistoupili všichni Izraelci a on jim přikázal všechno, o čem s ním Hospodin mluvil na hoře Sínaji. Když k nim Mojžíš přestal mluvit, dal si na tvář závoj. Kdykoli Mojžíš vstupoval před Hospodina, aby s ním mluvil, odkládal závoj, dokud nevyšel. Pak vycházel, aby k Izraelcům mluvil, co mu bylo přikázáno. Izraelci spatřili Mojžíšovu tvář a viděli, jak mu kůže na tváři září. Proto si Mojžíš dával na tvář závoj, pokud nešel mluvit s Hospodinem.

Exodus 34, 29-35

Kdo pozná, že jsme Tvoji, Otče? Co viditelného nás odlišuje od těch, co neznají Tvůj zákon?

Nic zářícího nemůžeme před oči druhých vystavit a také ani nejsme čímsi víc, ale jsme Tvoji a to samo stačí.

Naše víra září a naše činy z víry vystupují i skrytě před očima světa. Prosíme, ať jsou víra a činy naše více patrné, ať přispíváme Tvému Zákonu.

Celý příspěvek

Diecézní katedra – Ateistická teologie a církev v postnáboženské době

DSCF3019 – kopieV pondělí 25. ledna 2016 v Hradci Králové proběhla jedna z dalších kateder. Po ranní pobožnosti, kterou sloužila sestra farářka Alena Tučková, jsme vyslechli zajímavou přednášku docenta Jiřího Vogela na téma Ateistická teologie a církev v postnáboženské době. O současném proudu ateistické teologie v podání Klaase Hendrikse jsme diskutovali po přednášce, pak nás čekal společný oběd.

DSCF3017 – kopie DSCF3018 – kopie