Diecézní den

Královéhradecká diecéze Církve československé husitské
Vás srdečně zve do rodiště ThDr. Karla Farského na

diecezni_den_oblohapruhDIECÉZNÍ DEN
600 let od mučednické smrti Mistra Jana Husa
sobota 13. června 2015

Škodějov:
13.00 – PIETNÍ SETKÁNÍ u památníku ThDr. Karla Farského

Vysoké nad Jizerou:
14.00 – SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY, Sbor Dr. Karla Farského
– Výtvarné dílny pro děti, zahradní prostory
15.30 – ZAHRADNÍ SLAVNOST s občerstvením
16.30 – KONCERT PRO MISTRA JANA – Alfred Strejček a Štěpán Rak, Sbor Dr. Karla Farského
– MEDVĚDÍ POHÁDKY – Divadlo Rolnička, Jarmila Enochová, zahradní prostory

Přednáška o Mistru Janu Husovi

NÁBOŽENSKÁ OBEC CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ
VE FRÝDLANTU V ČECHÁCH A MĚSTO FRÝDLANT

SRDEČNĚ ZVOU
NA PŘEDNÁŠKU
O Mistru Janu Husovi

DNE 26. 5. 2015 (úterý)

OD 17.00 HOD.

místo konání
Frýdlant – Městské muzeum Špitálek

přednáší
ThDr. Martin Chadima ThD.

Modlitby 20. týden, 18. – 24. května 2015

je_to_v_oblakachI. Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.

Skutky apoštolů 2, 1-4

Prosíme Pane, za naše shromáždění, prosíme za naše sbory, kostely i domovy, ať každého dne a na každém místě vnímáme alespoň vánek od Tebe.

Prosíme za Tvůj oheň, Pane, ať v nás plane i přes rozdělení a my, ať si rozumíme i přes různost jazyků a srdcí.

Prosíme za jednotu církve ve svědectví o Tvých velkých činech i uprostřed malých zápasů a všedních chvil.

Celý příspěvek

Zvonohra

DSCF2381V pátek 8. května 2015 se ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové světily zvony z dílny zvonařského mistra Petra Rudolfa Manouška. Nyní již z 50 zvonů je odlito 20 největších. V rámci účelové sbírky můžete přispět i vy, a to buď odesláním příspěvku na transparentní účet Náboženské obce CČSH v Hradci Králové č. 4862517001/5500 pod variabilním číslem 329, nebo pak odevzdáním svého příspěvku a jeho zápisem na sběrací listinu na Farním úřadě CČSH v Hradci Králové.

DSCF2395DSCF2380

 

Modlitby 20. týden, 11. – 17. května 2015

asi_tresenI. Vybrali tedy dva, Josefa jménem Barsabas, zvaného Justus, a Matěje; pak se modlili: „Ty, Pane, znáš srdce všech lidí; ukaž, koho z těch dvou sis vyvolil, aby převzal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš opustil a odešel tam, kam patří.“ Potom jim dali losy a los padl na Matěje; tak byl připojen k jedenácti apoštolům.

Skutky apoštolů 1, 23-26

Pane, Ty znáš srdce všech lidí. Každý je Tebou povolán, ale směr života služby bývá různý.

Jsme lidé různého obdarování i různého srdce. Jen v Tobě nacházíme jednotu.

Prosíme za ty, kteří se ve své službě ztrácí a neví jak a kam napnout své síly života. Prosíme, dej, ať ví kam patří.

Celý příspěvek

Seminář Úcta ke stáří

CIMG7465  „Ti, kdo v domě Hospodinově jsou zasazeni, kdo rostou v nádvořích našeho Boha, ještě v šedinách ponesou plody, zůstanou statní a svěží, aby hlásali, že Hospodin je přímý, skála má, a podlosti v něm není.„ Ž 92, 14 – 16

4. května 2015 svým příspěvkem „Spiritualita pro seniory“ odstartovala paní Kateřina Lachmanová cyklus přednášek nazvaný „Úcta ke stáří“. Víra, láska a pokora plynula z jejich úst. Víra, láska a pokora vznášela se prostorem a naplňovala posluchače. Po vyslechnutí jsem zůstala jako májová zahrádka zavlažená blahodárným deštěm. Stáří není trest, stáří je dar! Umět ho tak přijímat nejen v pokročilém věku, ale i v mládí. Poslouchej mladý člověče, dívej se a přijímej veškeré bohatství , které ti stáří může nabídnout… poslouchej, dívej se a těš se z Naděje, kterou nám dává Hospodin, z Naděje, která jednou může naplnit i tvé dny stáří.

Druhou část krásného májového dne, prožitého v Hradci Králové, ozdobila sestra farářka Alenka Naimanová. S úsměvem jsme odhalili nám známé i neznámé mezery v paměti. S laskavým vedením přednášející zkusili jsme si praktická cvičení koncentrace. „S učením (s trénováním paměti) je to jako s veslováním. Přestaneš-li stáhne tě to zpět.“

Na viděnou při podzimním setkání „Úcty ke stáří II. “

Anna Holinská

CIMG7410CIMG7476CIMG7484CIMG7498

O nás všech

Kázání ze 4. neděle po Velikonocích; Sk 8,26-40, 1J 4,7-21, J 15,1-8

Pane, děkujeme Ti za další krásný den, který zde máme. Víme, že nám poskytuješ dobré podmínky k životu a že je na nás všech, jak s nimi nakládáme a jak se vzájemně podporujeme. Prosíme, podporuj nás v uvědomování si toho platného a hodnotného v našich životech, veď nás, ať dovedeme ocenit všechny Tvé projevy ve fyzickém světě a v lidech kolem nás. Amen.

Sestry a bratři, pokoj vám.

Dnešní vstupní čtení z knihy Skutků nás uvádí do doby, kdy učedníci, vedeni Duchem Božím, začali šířit zvěst o Pánu Ježíši po okolních krajích. Celý příspěvek

SLAVNOSTNÍ UVEDENÍ ZVONŮ

zvonVážení přátelé,

s radostí Vám oznamujeme, že mistrem zvonařem Petrem Rudolfem Manouškem bylo odlito dalších pět zvonů královéhradecké koncertní zvonohry, které ponesou jména:

JERONÝM PRAŽSKÝ, JAKOUBEK ZE STŘÍBRA, MIKULÁŠ Z DRÁŽĎAN, MIKULÁŠ Z PELHŘIMOVA, AMBROŽ Z HRADCE

SLAVNOSTNÍ UVEDENÍ ZVONŮ

se bude konat za účasti bratra patriarchy ThDr. Tomáše Butty, Th.D.,

bratra biskupa Mgr. Pavla Pechance a pana primátora MUDr. Zdeňka Finka

ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové

v čase 70. výročí ukončení 2. světové války v Evropě

na Den vítězství

pátek 8. května 2015 v 19.00 hod.

Srdečně Vás všechny zveme k účasti na této slavnosti.