Výtvarná soutěž pro děti

rodinaEkumenická rada církví spolu s partnery již popáté připravila výtvarnou dětskou soutěž, kterou pořádá v rámci slavnosti Modlitba za domov. Letošním tématem je rodinný portrét a je určena všem farníkům, sborům, kroužkům i rodinám.

„Pojďte se společně s dětmi zamyslet nad tím, co pro vás znamená vaše rodina. Je to jistota a bezpečí…místo pro váš život…domov… jsou to ti nejmilejší lidé …?“ ptá se Ludmila Třeštíková, koordinátorka Modlitby za domov 2014.

Motto letošní slavnosti „Rodina mi dává kořeny i křídla“ je námětem výtvarného zobrazení portrétu s použitím různých výtvarných technik: kresby, malby, grafiky, papírové koláže nebo i kombinace těchto postupů vždy na papírovém podkladu na běžných formátech, nejlépe A3 a A2. Soutěž má pět kategorií a jednu speciální. Výherci získají zážitkové ceny – rodinné vstupenky do hradů a zámků, muzeí a expozic po celé České republice, knihy, filmy a další ceny. Nejlepší práce budou představeny během festivalu Modlitba za domov v KCMT Praha 11 a v přímém přenosu ČT dne 28. 10. 2014 a také bude uspořádána putovní výstava.

„Vytvořte s dětmi a zašlete nám skutečný portrét vaší rodiny. Portrét znamená zobrazení člověka nebo skupiny lidí – tedy rodiny – charakterizujícím způsobem. Jde nejen o podobu osob, ale také o oděv nebo předměty pro ně typické a důležité, o zobrazení jejich vzájemných vztahů, o povahu a náladu rodiny, o tvar rodinné skupiny. Portrét také mívá i nějaký ozdobný rámec, je to vhodný doplněk skupinového portrétu a dává mu zvláštní charakter. V roce 2014 – Rok rodiny- se modlíme za domov, domov tvoří rodina,“ vysvětluje Ludmila Třeštíková.

Soutěžní práce je možné zasílat poštou na adresu: Ekumenická rada církví v ČR, Donská 5, 100 00 Praha 10 celé léto až do pondělí 13. října 2014.

Více informací o slavnosti a leták soutěže také na www.modlitbazadomov.cz

Pozvánka na biblickou katedru

biblicka_katedra_zari_2014_pozvankaKrálovéhradecká diecéze
Církve československé husitské
Vás srdečně zve
na pokračování vzdělávacích kateder.
Na téma
ZÁKLADNÍ RYSY
STAROORIENTÁLNÍHO A HEBREJSKÉHO MYŠLENÍ
bude přednášet ThDr. Petr Šandera

V pondělí 15. září 2014 od 9 hodin v modlitebně NO CČSH v Hradci Králové.

(Pozvánka v PDF)

Malá ochutnávka z koncertu v kostele sv.Ducha v Novém Boru.

Vážení přátelé,

s koncem prázdnin Vám všem přejeme požehnaný školní rok a klid na podzimní období a příprav na  Advent..Malou ochutnávku naleznete zde.

Poslední letní koncert.

S koncem prázdnin a deštivým počasím jsme společně prožili krásný páteční podvečer. Igor Barboi Trio nás mile překvapilo uvolněnou dynamickou hudbou.Pohodová atmosféra v chrámové lodi a možnost občerstvení dobrým moštem a vínem ,atmosféru dokreslila.Přestávka byla také vítanou pauzičkou pro milé muzikanty a možností pro rozhovor a shlédnutí výstavy Ing. Dvořáka v galerijním prostoru kostela./cyklus fotografii Praha z jiného pohledu/

Celý příspěvek

Evropský den židovské kultury 2014

Pozvánka v PDF

Pozvánka v PDF

Církev československá husitská, Město Hořice a hořické muzeum
si vás dovolují pozvat na tradiční oslavu Evropského dne židovské kultury, která se koná pod záštitou starosty města, pana Ivana Doležala.
EVROPSKÝ DEN ŽIDOVSKÉ KULTURY
V neděli 7. ZÁŘÍ 2014
V SYNAGOZE OD 14 HODIN
EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
OD 15,30 HODIN KONCERT sefardských písní Jany LEWITOVÉ – STROMY PLÁČOU

Pozvánka v PDF

Modlitby 36. týden (1. – 7. září)

boure_v_kukurici [1024x768]I. Řekl mi: „Lidský synu, srdcem přijmi a ušima slyš všechna má slova, jež k tobě mluvím. Nuže, jdi k přesídlencům, k synům svého lidu. Budeš k nim mluvit a řekneš jim: »Toto praví Panovník Hospodin«, ať poslechnou nebo ne.“

Ezechiel 3,10-11

Hospodine, jsme strážci svým ostatním bratřím i svým sestrám. Poznáváme však příliš často, že jejich hlava je příliš tvrdá a jejich srdce zatvrzelé.

Srdcem ale smíme přijmout a slyšet, že k nim máme jít a mluvit s nimi o Tobě, ať už poslechnou nebo ne.

Prosíme, dej nám odvahu, ať se naše srdce opírá více o Tebe a naše hlava, ať je tvrdá a nebereme osobně jejich zatvrzelost.

Celý příspěvek

Vyjádření k pronásledování křesťanů

S velikým znepokojením a s bolestí v srdci sledujeme dění na Blízkém východě. Alarmující je narůstající násilí, které se obrací proti různým menšinovým etnikám a hlavně proti křesťanům. Počet pronásledovaných křesťanů roste v Egyptě, Sýrii, Libanonu a hlavně v Iráku. Ale i na dalších místech se množí brutální útoky vůči nevinným lidem jenom proto, že jsou křesťané. Hoří kostely, devastují se svatyně a hrobky proroků, domovy a obydlí. Lidé jsou nuceni prchat, pokud nechtějí zemřít. Křesťané jsou bez milosti okrádáni a nuceni vzdát se všeho. Je jim vnucována násilná konverze k islámu. Stovky křesťanů již za to zaplatily svým životem, včetně žen a dětí. Ženy jsou znásilňovány a zneuctěny. Křesťanská víra je otevřeně vysmívána. Odsuzujeme toto barbarské chování, které nemá s obyčejnou lidskostí a ani s žádným náboženstvím nic společného. Militantní, fundamentalistické a násilné projevy ve věcech víry jsou proti Bohu, Stvořiteli veškerenstva a proti jeho zákonu svobody svědomí, který vepsal do lidských duší. Ať se toto děje ze strany kteréhokoli náboženství nebo je politicky či národnostně motivované. Žádáme politiky, aby více dbali na dodržování lidských práv ve světě a na diplomatické úrovni apelovali na kompetentní orgány. Modleme se společně – všichni lidé dobré vůle – za mír a pokoj mezi národy i mezi jednotlivými náboženstvími.

biskupové Církve československé husitské: Tomáš Butta, Juraj Jordán Dovala, Filip Štojdl 

Pavel Pechanec, David Tonzar, Rudolf Göbel, Jan Hradil

Modlitby 35. týden (25. – 31. srpna)

hermanekI. Přemlouvals mě, Hospodine, a dal jsem se přemluvit. Zdolal jsi mě a přemohl. Po celé dny jsem jen pro smích, každý se mi vysmívá. Sotvaže promluvím, úpím, přivolávám násilí a zhoubu, neboť Hospodinovo slovo mi přináší jen potupu a pošklebky po celé dny.

Jeremjáš 20,7-8

Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé – modlíme se často a naše vlastní jméno je o to více pošlapáno. Nepřátelství světa nás obklopuje, přivádí pošklebky, potupu, zhoubu.

Hospodine zástupů jen Ty vidíš do ledví i do srdce, člověk a svět není náš soudce.

Prosíme, zbav nás strachu z nepřátelství světa, ať nás svatá bázeň přivádí v čistotě k lásce nekonečné. Prosíme, ať je dnešek oslavou našeho vztahu k posvěcení Tvého jména.

Celý příspěvek

Modlitby 34. týden (18. – 24. srpna)

sloup_na_poliI. Slyšte mě, kdo usilujete o spravedlnost, kdo hledáte Hospodina. Pohleďte na skálu, z níž jste vytesáni, na hlubokou jámu, z níž jste vykopáni.

Izajáš 51,1

Ze skály teče voda a také jáma smí se proměnit, Pane. Potěšení pro všechna místa v troskách je pouze u Tebe.

Je tolik míst, za které je třeba se modlit, je tolik míst na světě, které přeměnu Tvé spravedlnosti potřebují, Pane.

Prosíme za místa bolesti a hledáme Tebe, Hospodine. Prosíme za místa vzdálená, která známe ze zpráv a z map a prosíme i za své domovy. Prosíme, ať naše víra je tesána z pevné skály, prosíme, vytáhni nás z jámy bezmoci.

Celý příspěvek

Koncert ve Vrchlabí

garcia_trioMilí přátelé,
mnozí již víte, že Kulturní dům Vrchlabí pořádá i letos jedno ze zastavení Vrchlabského hudebního léta v našem sboru CČSH ve Vrchlabí. Vystoupí García trio pod vedením známého houslového virtuóza E. G. Salase. Spolu s pořadatelem srdečně zve i naše náboženská obec. Více informací na přiloženém plakátku.

Zdraví
Vladimír Hraba

Prosba z Velkého Vřešťova

vrestov_01Vážení a milí duchovní!

Obracím se na Vás s prosbou týkající se liturgického Stolu Večeře Páně.
V současné době interiér našeho sboru dr. Karla Farského ve Velkém Vřešťově prochází celkovou rekonstrukcí – vymalování celého kostela po více jak 30 letech. Při této příležitosti se snažíme nejen výmalbou, ale i drobnými úpravami zlepšit celý liturgický prostor.
Rádi bychom také vyměnili bohoslužebný stůl, jehož stav (silné napadení červotočem) i vzhled je nedobrý.
vrestov_02Prosím, nemáte ve svěřených NO liturgický stůl, který nepoužíváte a který by byl vhodný do prostoru našeho sboru? Prosím, mohli byste ho darovat, popř. věnovat za symbolickou cenu?

Předem děkuji za ochotu a vstřícnost.
Přeji příjemné dny.
Eliška Zapletalová