Modlitby 47. týden, 19. – 25. listopadu 2018

neděle 25. listopadu 2018 – poslední neděle po Duchu svatém

 První čtení: Daniel 7, 9-10.13-14

Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl Věkovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho stolec – plameny ohně, jeho kola – hořící oheň. Řeka ohnivá proudila a vycházela od něho, tisíce tisíců sloužily jemu a desetitisíce desetitisíců stály před ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy. Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby Syn člověka; došel až k Věkovitému, přivedli ho k němu. A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno.

            Svrchovaný Pane, Tvůj soud nad světem, vnímám v obrazech, co svědčí o Tvé moci i možné milosti.

            Tvé království otevírá knihy soudu a touhu po záchraně.

            Chtěl bych vnímat Krista všude kolem sebe, prosím, ať jeho spása je ve mně, nepomine, není zničena a slouží všem.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 47. týden, 19. – 25. listopadu 2018“

Slavnostní bohoslužba ke 100. výročí Českobratrské církve evangelické a výročí republiky v Dvakačovicích

Setkání v Dvakačovicích, kde bratr biskup Pavel posloužil kázáním při slavnostní bohoslužbě ke 100. výročí Českobratrské církve evangelické a výročí republiky. Po bohoslužbách v přátelské rozpravě se sestrami a bratřími zdejšího sboru s hosty, které pozval bratr farář Dušan Ehmig. Byli jimi Jiří Padevět, Václav Vokolek, Jiří Drahoš s chotí, Daniel Herman, hejtman Martin Netolický, poslanec Marek Výborný a další milí hosté. Díky Pánu za výtečné setkání, radost i naději do času budoucích.

 

Setkání komisí v Křížkách

Ze setkání komisí Královéhradecké diecéze na Malé Skále 4. a 5. září – tužíme svaly i tým… Úspěšné dojezdy na koloběžkách do cíle, nové vize a směřování v roce 2019, večer táborák a oblíbené téma studií na HTF 🙂 Ráno J.I.S.K.R.A – Jiskra, hra s mincí dvou týmů /hermelíni a krkovičky – vyhráli hermelíni 🙂 /. Dopolední téma: Proč a jak slavit 100. výročí církve v roce 2020 a závěrečná bohoslužba kolem stolu. Takové bylo setkání členů komisí Královéhradecké diecéze v roce 2018 v Křížkách na Malé Skále.

Modlitby 46. týden, 12. – 18. listopadu 2018

neděle 18. listopadu 2018 – 26. neděle po Duchu svatém

 První čtení: Daniel 12, 1-3

V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v Knize. Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze. Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy.

                       Otče, vedeš nás, abychom byli prozíraví a viděli přes všechny hrůzy světa i obludnost smrti naději na záchranu.

            Poslal jsi nám ochránce, Krista a chceš naši věrnost.

            Prosíme, vyzbroj nás, ať záříme jako hvězdy už nyní a pomáháme mnohým ke spravedlnosti.

Pokračovat ve čtení „Modlitby 46. týden, 12. – 18. listopadu 2018“