Moditby 43. týden (20. – 26. října)

rozmazana_alejI. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Mluv k celé pospolitosti Izraelců a řekni jim: Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý. Nedopustíte se bezpráví při soudu.

Leviticus 19,1-2,15a

Svatý, svatý, svatý Hospodine zástupů, voláme k Tobě. Plná jsou nebesa i celá zem tvé slávy.

Kéž bychom i my byli plni tvé slávy – plni svatosti v soudech, které k nám promlouvají a nutí, abychom rozhodli, co je dobré a co zlé ve Tvých očích.

Hospodine, ty jenž jsi svatý, nauč své děti svatosti, ať bezpráví, zloba a temnota nemá takovou moc mezi nimi.

Celý příspěvek

Modlitby 42. týden (13. – 19. října)

sochaI. Toto praví Hospodin o svém Pomazaném: „Já jsem ho uchopil za pravici, pošlapu před ním pronárody, rozvážu opasky na bedrech králů, zotevírám před ním vrata, brány už nebudou zavírány. Já půjdu před tebou, vyrovnám nerovnosti, rozrazím bronzová vrata, železné závory zlomím.

Izajáš 45,1-2

Bože, dal jsi mi poznat, kdo smí být mým skutečným králem. Spasitelem, který rozráží brány života.

Děkuji za to, že vím, kdo je Ježíš. Děkuji za to, že smím zachytit, jak všechny nerovnosti mého života jsou díky němu vyrovnány.

Prosím, ať jde i nadále zřetelně přede mnou. Ať je mi vzdálen strach z toho, co se přede mnou dnes otevře.

Celý příspěvek

Modlitby 41. týden (6. – 12. října)

skalyI. Hospodin zástupů připraví na této hoře všem národům hostinu tučnou, hostinu s vyzrálým vínem, jídla tučná s morkem, víno vyzrálé a přečištěné. Na této hoře odstraní závoj, který zahaluje všechny národy, přikrývku, která přikrývá všechny pronárody.

Izajáš 25,6-7

Hospodine zástupů, připravil jsi pro národy hody tučné. Víno od Tebe je silné a chutné, Tvá hostina odkrývá závoj Života.

Smrt u Tebe ztrácí svou hořkou chuť i sílu. U Tebe je každá naše slza setřena. Děkujeme.

Prosíme o milost, ať také dnes cítíme, tvou laskavou ruku na naší tváři, prosíme, ať naše slzy a lidská trápení jsou překryta otevřeností Života u Tebe.

Celý příspěvek

Bondy byl mým guru, Havel mi imponoval svou pamětí, říká ústecký farář

Jednu ze dvou hlavních Cen města Ústí nad Orlicí obdržel Erwin Kukuczka, farář Církve československé husitské, který od roku 1982 žije v Ústí nad Orlicí.

MSV565234_kukuczkaHusitský farář si tento týden převzal od představitelů města „Cenu za dlouhodobý přínos v oblasti kulturního života a celoživotní uměleckou činnost“

„Cena potěší každého, ale sám nejvíc oceňuji svoji duchovní práci. Především jsem povolán k tomu, abych v této hektické době oslovoval u lidí jejich duchovní stránku,“ řekl Erwin Kukuczka. Celý příspěvek

Rozděluje nás příjímání pod obojí?

Touto otázkou se bude zabývat ekumenické shromáždění, svolané na středu 1. října od 17 hodin na římskokatolickou faru v Kostelci nad Orlicí .Na programu se podílí i naše církev .K vidění budou i kalichy, kterými se Večeře Páně vysluhuje. Naše církev (NO Rychnov nad Kněžnou) vystaví kalich z poloviny 19. století se vsazeným kamenem z Kostnice.

Vzdělávání katechetů

Sdílení naší důvěry v Ježíše Krista s dětmi a dětem

přednáší a ukázkovou hodinou provede

ThLic. Ing. Marie Zimmermannová Th.D.

vedoucí Katechetického a pedagogického centra při Biskupství královéhradeckémŘímskokatolické církve

v pondělí 20. října 2014 od 9 hodin
ve společenské místnosti diecéze CČSH v Hradci Králové

Výročí vzniku Československa v Hradci Králové

03Královéhradecká diecéze Církve československé husitské Vás srdečně zve do Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové

v úterý 28. října 201415 00  
na SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY
k 96. výročí vzniku samostatného Československa

za účasti biskupů Církve československé husitské.
Kázáním nám poslouží bratr Rudolf Göbel, biskup olomoucký.

Po bohoslužbě si Vás dovolujeme pozvat na malé občerstvení.

Pro Vaše děti bude připraven program v dětském koutku se sestrou farářkou Františkou Kláskovou.

Pozvánka na katedru systematické teologie

packaKrálovéhradecká diecéze Církve československé husitské Vás srdečně zve na pokračování vzdělávacích kateder

Současná témata katedry systematické teologie

Hlavní téma: Otázky identity CČSH
přednáší  doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.

V pondělí 13. října 2014 od 9 hodin v modlitebně NO CČSH v Hradci Králové.