Modlitby 10. týden, 2. – 8. března 2015

 

syI. Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne.       

Exodus 20,1-3

Hospodine, dal jsi nám nejen desatero Božích přikázání, jsi také Bohem, který také i nás vyvádí z otroctví.

Otroctví našich hříchů překrývá Tvá milost – trpělivě nás voláš k životu.

Prosíme, ať jsou nám všem vzdálená všechna „pozemská božstva“. Dej, ať opravdově nemáme nic a nikoho jiného jako svého „boha“. Kéž je otisk Tvých přikázání mnohem víc patrný v tomto světě. Prosíme, za každého živého člověka.

Celý příspěvek

WEBINÁŘ CENTRA PALIATIVNÍ PÉČE

25.3. 2015 PROBĚHNE DALŠÍ WEBINÁŘ, TENTOKRÁT NA TÉMA ´KDYŽ JE PACIENT NEZPŮSOBILÝ ROZHODOVAT O ZDRAVOTNÍ PÉČI´

přednášející: Dr.iur. et JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D. Centrum zdravotnického práva, Právnická fakulta UK, Praha

přihlašujte se na:

http://paliativnicentrum.cz/cs/seminare/kdyz-je-pacient-nezpusobily-rozhodovat-o-zdravotni-peci

Ukrajina – komponovaný pořad

ukrajinaUKRAJINA
Komponovaný večer- Koncertní síň Bohuslava Martinů v Trutnově

neděle 1. března v 18 hodin

Plakát: Ukrajina

Vnitřní uprchlíci přežívají v nuzných podmínkách.
(Foto- Stanislav Krupař pro ČvT)

• Projekce fotografií z válkou postiženého Donbasu
• O současné situaci budou referovat a na Vaše otázky odpovídat:
Tomáš Brolík, redaktor časopisu RESPEKT a Vladislav Vik, koordinátor ukrajinských programu společnosti Člověk v tísni
• Hudební produkci zajistí Marta a Rasputin band
• Součástí bude i drobné občerstvení ukrajinské kuchyně
• Dobrovolné vstupné bude věnováno na aktivity o.p.s. Člověk v tísni

 

Tvořivě, užitečně, společně

IMG_4700VŠECHNY ŘEKY SPĚJÍ DO MOŘE, A MOŘE SE NEPŘEPLNÍ. Kazatel 1, 7a

Potůčky a říčky našly si svou cestu do Prachovských skal. Ti, kteří se snaží býti tvořivými a užitečnými, se společně potkali v milém, pohostinném místě parkhotelu Skalní město, aby se nejen potkali a pozdravili, ale aby i sdíleli své zkušenosti, radosti a trápení ze společné služby. Služby Evangeliu. Potůčky živé, bublající. Říčky tiché, romantické. Všechny názory byly slyšeny, každý nápad dostal své místo. Radost a Naděje znovu převážila většinu našich lidských chmur.

Obohaceni a obdarováni vrátili jsme se do svých vinic, abychom nejen je (to naše malé pískoviště) zavlažovali. Suchopáru je a bude okolo nás dost a dost. Moře se nikdy nepřeplní. Nikdy nebude dost Lásky. Všem říčkám a potůčkům, všem, kdo se společně a tvořivě snaží být užitečnými patří velký dík!

Anna Holínská

Nový internetový občasník

obcasnik_dieceze_2015_IPrávě bylo publikováno první číslo internetového informačního občasníku Královéhradecké diecéze Církve československé husitské. Soubor ve formátu PDF si můžete stáhnout a přečíst.

Občasník obsahuje také dopis ke shromáždění náboženských obcí, který v plném znění najdete i v tomto příspěvku.

Celý příspěvek

Hrádecký masopust

jirkaVloni jsme v Hrádku nad Nisou obnovili po více jak 50 letech tradici masopustního průvodu a to se všemi maskami a tradicemi, co k tomu patří. Nemáme tu statky a tak jdeme od radnice k našemu husitskému kostelu, kde máme připravený krátký program, k domu seniorů a pak přes restaurace, vinotéku a pizzerií až k hasičárně.

Přípravy byly velké, nejen že patříme k organizačnímu týmu a vítáme průvod u Chrámu Pokoje, ale ještě k tomu letos Martina ušila za pomoci Kabinetu Trojzemí i masky pro tureckou delegaci. A protože chystáme na září husitské ležení, předvedla Markéta s rodinou první ukázku našeho oblečení na tuto akci. A náš masopustní maskot roztančil děti před kostelem a doprovodil celý průvod až do konce.

Celý příspěvek

Modlitby 9. týden, 23. února -1. března 2015

kriz_turnovI. Vtom na něho z nebe volá Hospodinův posel: „Abrahame, Abrahame!“ Ten odvětil: „Tu jsem.“ A posel řekl: „Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej! Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna.“ Abraham se rozhlédl a vidí, že vzadu je beran, který uvízl svými rohy v houští. Šel tedy, vzal berana a obětoval jej v zápalnou oběť místo svého syna. Tomu místu dal Abraham jméno ›Hospodin vidí‹.

Genesis 22, 11-14a

„Na hoře Hospodinově se uvidí,“ říkává se Pane. Víra nám dává vidět, že se nad zkoušenými, kteří přistupují k Tobě s pokorou, ty sám se slitováváš.

S pokorou před Tebou doznáváme, že Ti mnohé odpíráme a naše bohabojnost není vždy vystavěna.

Hospodine, vidíš nás v plné nahotě naší nedokonalosti, tu také i my máme vidět a nebýt jak uvízlí berani v houští. Slituj se nad námi a pomoz nám, ať vidíme, co je třeba.

Celý příspěvek

Modlitby 8. týden, 16. – 22. února 2015

n1. Ukáže-li se na oblaku duha, pohlédnu na na rozpomenu se na věčnou smlouvu mezi Bohem a veškerým živým tvorstvem, které je na zemi.“ Řekl pak Bůh Noemu: „Toto je znamení smlouvy, kterou jsem ustavil mezi sebou a veškerým tvorstvem, které je na zemi.“

Genesis 9, 16-17

Hospodine, sedm barev duhy není třeba Tobě připomínat. Tvá smlouva s lidstvem platí věčně.

To jen člověk bývá zapomnětlivý, vypíná se jako luk s množstvím odstínů šedi, střílí temné šípy kolem sebe a dělá, že nic nevidí.

Voláš nás k pokoji a k toleranci k druhým. Prosíme, dej, ať všemu a všem neseme znamení života.

Celý příspěvek