Modlitby 6. týden, 2. – 8. února 2015

stinohraI. Proč říkáš, Jákobe, proč, Izraeli, mluvíš takto: „Má cesta je Hospodinu skryta, můj Bůh přehlíží mé právo?“ Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.

Izajáš 20, 27 -31

Pane, naše „křídla“ znají zemdlenost a únavu, a pokud chceme být nohama na zemi, dřív nebo později začneme se potácet a klopýtat.

Naše cesta života před Tebou není skryta a ať jsme mladí nebo staří, stále je čemu se divit a sklánět se před Tvou rozumností.

Prosíme, ať jsme Tebou neseni tímto dnem. Předkládáme před Tebe živou naději, dej, ať je v nás zahnána únava a zemdlenost poutníků.

Celý příspěvek

Vzdělávací katedra

Královéhradecká diecéze Církve československé husitské staro

vás zve na pokračování vzdělávacích kateder.

Na téma

KÁZÁNÍ NA STAROZÁKONNÍ TEXTY, PROROK DANIEL

bude přednášet doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.

V pondělí 9. února 2015 od 9 hodin v modlitebně NO CČSH v Hradci Králové, pobožnost Benjamin Mlýnek.

Přednášky budou tentokrát rozčleněny do dvou bloků: dopolední 10.00 – 11.30, odpolední 13.00 – 14.30 hodin.

Od 15 hodin Vás zveme na hudební odpoledne s Jiřím Plhákem, Janem Skácelem, Vladimírem Vysockým…

Setkání laických kazatelů

DSCF2186Po dvoudenním „Setkání pastoračních asistentů a kazatelů“ v Turnově následovalo 23. a 24. ledna 2015 „Setkání laických kazatelů“. Diskutovali jsme nad životem v církvi, naší službou v Kristu a naším směřováním. Zakoušeli jsme Boží milost při Večeři Páně, zpívali, pracovali jsme ve skupinách a nacházeli inspiraci s bratry faráři Václavem Žďárským, Oldou Bezděčíkem a Danielem Majerem.

Viliam Politkovič: Brána smrti

KAŽDÝ ČTVRTEK NA ČT2 OD 22.00 HOD.

Smrt, umírání, zánik…. Konec nebo začátek?

Žijeme, jako kdybychom nikdy neměli být staří a umřít. Jak ke smrti přistupují jiné kultury a co o ní říkají význační lidé dnešní doby (Stanislav Grof, Dalajlama, R. Moody)? Hlavním průvodcem se v seriálu stává světoznámý americký psychiatr žijící v USA Stanislav Grof.

Dokumentární seriál ČT „Brána smrti“ nabízí divákům zcela jiný pohled na smrt než je běžné. Většina lidí má ze smrti strach, je to pro ni téma depresivní a schovává se před ní. V seriálu však poznáme, že lidé napříč historií i kulturami většinou pojímají život a smrt jako proměny našeho věčného bytí. K pokračování života po smrti se hlásí i mnozí moderní vědci a odborníci – zjišťují, že po smrti je to vlastně mnohem zajímavější…

Zároveň v seriálu najdeme inspiraci, jak se vypořádat s odchodem blízkých, jak se připravit na vlastní smrt i jak vlastně žít.

Setkání kazatelů a pastoračních asistentů v Turnově 22. – 23. 1.

DSCF2104Kritizovat, brblat, být nespokojený … to jde nám lidem velmi dobře. A šlo nám to opravdu skvěle, když jsme pospolu seděli v jednom autě a mířili do Turnova. Zásobeni knihou či netebookem pro chvíle očekávané nudy a při pocitu zbytečnosti na jednom ze „sletů“, přizvukovali jsme si jeden druhému: „To zase bude vyhozený čas.“, „Mohli jsme se věnovat důležitějším věcem.“, „Uvidíme, co z toho vyleze, ale moc si toho neslibuju.“ … „Vylezlo z toho“ SETKÁNÍ KAZATELŮ A PASTORAČNÍCH ASISTENTŮ cosi nad dosavadní poměry nevídané, přínosné, poučné a zábavné dohromady. Letité zkušenosti, jež krmily pocit „okrajových“, „zbytečných“ holek a kluků pro všechno, vzaly za své stejně rychle, jako ve společenství dvanácti služebníčků naší diecéze prožité odpoledne, večer a část dne následujícího…. „Oni (vedení diecéze v čele s bratrem biskupem Pavlem Pechancem) to snad s námi myslí vážně … ptají se, zajímají se, chtějí být nápomocni slovem i skutkem…“ Celý příspěvek

Modlitby 5. týden, 26. ledna- 1. února 2015

zimni_fotky_doslyI. Hospodin mi řekl: „Dobře to pověděli. Povolám jim proroka z jejich bratří, jako jsi ty. Do jeho úst vložím svá slova a on jim bude mluvit vše, co mu přikáži. Kdo by má slova, která on bude mluvit mým jménem, neposlouchal, toho já sám budu volat k odpovědnosti.

Deuteronomium 18,17-19

Hospodine, děkujeme za Tvé Slovo, které se stalo tělem. Děkujeme za povolání Pána Ježíše do středu Tvých dětí.

Děkujeme, že díky milosti k nám mohou promlouvat ve Tvém jménu mnozí lidé z dávné minulosti a také i z času přítomného.

Prosíme za zvěstovatele Tvého Slova, dej, ať nekáží sami sebe, ale nesou život v Tobě. Dej, ať i my jsme nositelé života a pravdy.

Celý příspěvek

Král Herodes

hs_cesky_dubCírkev československá husitská Vás srdečně zve na komponovaný pořad

KRÁL HERODES

Kdo byl Herodes Veliký – krutý vládce, osvícený státník, geniální stavitel či více diplomat a schopný organizátor?

Vyprávění z Bible a úryvků románu Jana Polácha Já, Herodes doprovodí obrazová projekce

Autor scénáře: Marie Truncová

Účinkují: Benjamin Mlýnek, Marie a Petr Truncovi

ÚTERÝ 17. ÚNORA V 16 HODIN
HUSŮV SBOR V ČESKÉM DUBU

Datový plán Královéhradecké diecéze na L. P. 2015

„Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh – tak aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků. Amen.“

1. list Petrův 4, 11

LEDEN

4. rozhlasové bohoslužby – Liberec

8. sbírka na Sněm

10. ÚR, slavnostní bohoslužba k 95. výročí CČS(H) – Praha, sněmovní sbírka Celý příspěvek

Přehled celocírkevních a diecézních sbírek Královéhradecké diecéze CČSH v roce 2015

poř. č.

datum

účel

variabilní symbol

číslo účtu

1

11. ledna

Výročí vzniku CČSH (8.1.)

sbírka na sněm CČSH

05 + číslo NO

43-570420277/0100

2

22. února

1. postní neděle

sbírka na diecézní diakonická zařízení

10 + číslo NO

107-6504180217/0100

3

5. dubna

Hod Boží velikonoční

studijní sbírka Dr. Karla Farského na podporu studentů bohosloví a dalšího vzdělávání v církvi

08 + číslo NO

43-570420277/0100

4

14. června

Výročí 1.patriarchy Dr. Karla Farského (12.6.)

sbírka na údržbu areálu ve Škodějově
a muzea Dr. Karla Farského ve Vysokém nad Jizerou

07 + číslo NO

43-570420277/0100

5

6. července

Výročí upálení M. Jana Husa

sbírka na Památník MJH v Husinci

09 + číslo NO

43-570420277/0100

6

28. října

Den vzniku samostatného Československa (28.10.)

sbírka na opravu kostela v Liptovské Osadě

06 + číslo NO

43-570420277/0100

7

17. listopadu

Den boje za svobodu a demokracii (17.11.)

studijní sbírka Dr. Karla Farského na podporu studentů bohosloví a dalšího vzdělávání v církvi

08 + číslo NO

43-570420277/0100

8

20. prosince

4. adventní neděle

sbírka na Dar lásky pro podporu práce
s dětmi a mládeží

02 + číslo NO

107-6504180217/0100

9

26. prosince

Prvomučedníka Štěpána

celocírkevní diakonická sbírka

10 + číslo NO

43-570420277/0100

10

podle aktuální potřeby

sbírka na pomoc postiženým živelnými událostmi

31 + číslo NO

107-6504180217/0100

11

sbírka na setkání mládeže

11 + číslo NO

43-570420277/0100

Řádné využití prostředků ze sbírek pro jednotlivé účely garantují kontrolní orgány Církve československé husitské.
Tuto tabulku si můžete stáhnout i ve formátu PDF.

Projekt “Koncerty pro varhany“ Dobruška 2015

Projekt “Koncerty pro varhany“ Dobruška 2015

Benefiční “Koncerty pro varhany“ v Husově sboru v Dobrušce se konají pod záštitou Ministerstva kultury ČR a vystoupí na nich špičkoví hudebníci – houslista Václav Hudeček, kytarista Lubomír Brabec, varhaník Jaroslav Tůma, herec Josef Somr a další. Výtěžek ze vstupného bude použit na generální opravu secesních varhan v Husově sboru v Dobrušce.

Generální oprava varhan v Husově sboru (CČSH) v Dobrušce zprovozní unikátní nástroj, který je mnoho let mimo provoz a nadále chátrá. Jedná se o jediné secesní varhany s pneumatickou trakturou v okolí a současně o největší varhany v Dobrušce. Byly postaveny renovovanou německou firmou Schuster & Sohn roku 1904, po válce byly zachráněny ze zničeného kostela v Sudetech a převezeny do Dobrušky. Zprovozněny by měly být letos, v roce 600. výročí upálení Mistra Jana Husa (1415).

V rámci Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka zde v minulém roce vystoupil vynikající Prague Cello Quartet. Koncertu se zúčastnili také Pavel Pechanec (biskup Královéhradecké diecéze CČSH) a paní farářka Erika Oubrechtová. Náklady na opravu varhan budou činit téměř 700.000,- Kč, proto byla vyhlášena sbírka, případní dárci mohou své příspěvky zasílat na konto 1241375369/0800 konstantní symbol 414.

Projekt Koncerty pro varhany 2015

Koncerty pro varhany v Husově sboru v Dobrušce, vždy v 19 hodin

Neděle 22. března 2015
Josef Somr – recitace, Jaroslav Tůma hammerklavier

Neděle 24. května 2015
Lubomír Brabec – kytara, Ženský pěvecký sbor Vlasta

Sobota 30. května 2015
Václav Hudeček – housle, spoluúčinkující v jednání