První zkouška kazatelského kurzu za námi

14657399_1778991115672706_5222396848680083333_n22. říjen byl pro některé sestry a bratry vstupem do nového období jejich života. Začal Kazatelský kurz v počtu 10 nových a 4 pokračujících studentů. Lépe se poznat je důležité, a tak po úvodní modlitbě bratra biskupa a slově metodika pro vzdělávání Jiřího Plháka bratr biskup vyzval každého ze zúčastněných o prozrazení nejen jména a své náboženské obce, ale i to, co máme rádi. Jak se při prvním dnu soustředíme, jsme si následně mohli hned ověřit při odpovědi na otázku: „Co tvůj soused má rád?“ Vzpomněli jsme si všichni 🙂 a první zkouška je tedy úspěšně za námi. První semestr bude věnován Církevním dějinám, které přednáší ThDr. Jan Rokyta a vskutku skvěle. Odpoledne jsme zakončili přednáškou sestry farářky Aleny Naimanové na téma Nového zákona. Všem zúčastněným i přednášejícím patří velký dík.

14642178_1778991015672716_4335572656398689441_n-kopie 14702266_1778991182339366_4798257118758011242_n 14731218_1778991295672688_51393255418807953_n

Modlitby 43. týden, 24. – 30. října 2016, 31. neděle v mezidobí

43První čtení: Izajáš 1,13-18

Nepřinášejte už šalebné obětní dary, kouř kadidla je mi ohavností, i novoluní, dny odpočinku a svolaná shromáždění; ničemnost a slavnostní shromáždění, to nemohu vystát. Z duše nenávidím vaše novoluní a slavnosti, jsou mi jen na obtíž, jsem vyčerpán, když je musím snášet. Když rozprostíráte své dlaně, zakrývám si před vámi oči. Ať se modlíte sebevíc, neslyším. Vaše ruce jsou celé od krve. Omyjte se, očistěte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo. Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy. Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělají jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna.

Pane, svědectví Písma nám připomíná, že jsi Soudce přísný, jehož nemůže nikdo a nic obelhat.

Chceš po nás, abychom zanechali všech našich „her“ i přetvářky, nechali probudit lítost a nesli ovoce pokání.

Jdeme k Tobě ve své modlitbě, chceme vše projednat a prosíme: Ty sám nás uč činit dobro a dej prožít nám dnes svou milost, ať jsme čistí jako sníh.

  Celý příspěvek

Církevní řády nejsou náš nepřítel

Přednáška Mgr. Vladislava Peka v NO Semily, kde se o řádech něco „víc“ přišli dozvědět zástupci RS i okolních náboženských obcí libereckého vikariátu. Nikdo nelitoval, rádi jsme přijali pohoštění a popovídali si o radostech a strastech naší náboženské obce…. 14741000_663366890506695_730129356_n 14801001_663366893840028_823049015_n

14805567_663366827173368_569766004_n 14800937_663366853840032_1940610636_n

14797268_663366873840030_1287756962_n 14798923_663373107172740_1499213232_n

Diecézní katedra Vztah mezi fyzikou a filosofií

J. Grygar, Pce, v cèsh HK 17.10. 2016

J. Grygar, Pce, v cèsh HK 17.10. 2016

Za dvě hodiny se s námi Země otočila. Urazili jsme dráhu přes 3.000 km dlouhou. Země se rychle otáčí, ale více než z pohybu Země se nám někdy hlava točí ze zážitků a informací.  Přednáška dr. Filipa Grygara měla závratnou rychlost, dopravila nám celé množství informací, museli jsme být pozorní a stálo to za to… Vždyť svět fyziky a filosofie spolu nejen souvisí, ale má i značnou hloubku. Děkujeme a těšíme se na další setkání.

Celý příspěvek

Možnost podání žádostí do FR a FSPI stále trvá

Diecézní rada Královéhradecké diecéze CČSH vyhlašuje výběrové řízení na

roky 2017 na poskytnutí finančního příspěvku, bezúročné či úročené půjčky

z Fondu rozvoje v oblastech:

  1. Práce s dětmi a mládeží
  2. Vzdělávání
  3. Evangelizace a misie
  4. Diakonie a sociální práce
  5. Práce s veřejností a seniory
  6. Liturgika

Celý příspěvek

Radostné bohoslužby ve Rtyni v Podkrkonoší

bohosluzba-16-10-14Děkujeme našemu Hospodinovi za dnešní bohoslužbu, kdy nejen náš farář bratr David Smetana, ale i bratr biskup Pavel Pechanec přenádherným Božím slovem obohatil náboženskou obec ve Rtyni v Podkrkonoší. Děkuji mnohokrát za všechny obyčejné duše a pro radost v srdcích přikladám pár fotografií. Luboš Vlk

bohosluzba-16-10-8 bohosluzba-16-10-7

Modlitby 42. týden, 17. – 23. října 2016, 30. neděle v mezidobí

42První čtení: Jeremjáš 14, 7-9.19-22

Jestliže mluví proti nám naše nepravosti, jednej, Hospodine, pro své jméno. Mnohokráte jsme se odvrátili, hřešili jsme proti tobě. Naděje Izraele, jeho spasiteli v čase soužení! Proč jsi v zemi jako host, jak pocestný, který se zdrží jen přes noc? Proč jsi jak zdrcený člověk, jak bohatýr, který není s to spasit? Ty jsi, Hospodine, uprostřed nás a nazývají nás tvým jménem. Nezříkej se nás! Což jsi opravdu zavrhl Judu? Tvá duše si zprotivila Sijón? Proč nás biješ, což pro nás není uzdravení? S nadějí jsme vyhlíželi pokoj, ale nic dobrého nepřichází, čas uzdravení, a hle předěšení. Hospodine, uznáváme svou svévoli, i nepravost svých otců, hřešili jsme proti tobě. Neodmítej nás však pro své jméno, nenech zhanobit trůn své slávy. Rozpomeň se a neruš svou smlouvu s námi. Což jsou mezi přeludy pronárodů ti, kdo by mohli dát déšť? Což nebesa vydávají deště? Nejsi to ty sám, Hospodine, náš Bože? Skládáme naději v tebe, neboť ty konáš všechny tyto věci!

Hospodine, náš Bože, vše leží ve Tvých rukách, celý náš život se odvíjí jen od Tebe.

Proto skládáme naději v Tebe a rozpoznáváme, že vše ostatní je jen klam, přelud a naše vlastní mámení.

Prosíme, vyveď nás z naší svévole, ulehči a odstraň naši nepravost a uzdrav nás svou milostí.

  Celý příspěvek

Jaký byl Žižkův jazyk?

14570429_1771651629739988_3449618734269728640_nSeveročeské muzeum hostilo účastníky konference Žižkův jazyk. O Žižkovi, jeho době, původu slov, jejich zapomenutých významech, slovních spojeních a odlišnostech ve srovnání s dnešní mluvou opět velice zasvěceně a poutavě hovořil PhDr. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D. K tématu přispěli svým slovem bratři patriarcha CČSH, biskup Královéhradecké diecéze, liberecký vikář a vojenský kaplan, celý pořad byl proložen příjemnou dobovou hudbou flétnového souboru Al fianco.

14601093_1771651476406670_791164017085626338_n 14600978_1771651559739995_2985131649146211300_n