Znamení

Kázání ze 3. neděle po Velikonocích; Sk 4,5-12, 1J 3,16-24, J 10,11-18

Pane, opět k Tobě přicházíme a svěřujeme se Ti se svým starostmi i radostmi. Stojí před námi mnohé výzvy, jsou ještě věci, které potřebujeme udělat nebo poznat. Prosíme, veď nás v našich nitrech k plnosti pokoje, rozjasňuj naši mysl, podobně jako když po zimě přichází jaro. Dávej nám naději. Tak prosíme i za druhé. Amen.

Sestry a bratři, pokoj vám.

Dnešní čtení nás v době po Velikonocích, v době fyzického zjevování se vzkříšeného Pána Ježíše učedníkům, vede k uvědomění, že Bůh je stále s námi a stále v nás působí, když se mu oddáme a necháme se vést. Celý příspěvek

Diecézní občasník – druhé číslo ke stažení

Diecézní občasník ke stažení v PDFMilé sestry a milí bratři v Kristu,
zdravím Vás prostřednictvím občasníku s tím, že se s mnohými z Vás setkáme v sobotu 25. dubna na diecézním shromáždění v Hradci Králové. Pro tento den je vylosován verš v Heslech z proroka Daniela. Nebo přesněji  řečeno,  prostřední  část  verše  14  z  9  kapitoly.  V  této  kající  modlitbě  Daniel  jednoduše  řečeno vyznává, že lid nemůže naříkat na Hospodina, ale jen sám na sebe. V tom se příliš nezměnilo, také i my často „naříkáme“ nad životem  svým,  církevním  nebo nad  vnější politikou a  je  nám  pohodlné  vinit  z  bídy světa druhé, či dokonce Hospodina a nepřiznávat si svůj vlastní podíl na zpronevěře, díky své malosti, zatvrzelosti a  porušenosti  hříchu.  I  naše  diecézní  shromáždění  tedy  jistě  bude  potřebné  začít  kající  modlitbou,  nadějeplnou prosbou o milost a požehnání.

Setkáme se na diecézním shromáždění, protože nám tak velí řády našeho společenství. Budeme opět chtít mnohé otevřít, rozvrhnout, určit  co a jak bylo a co se má dít v té pestré rodině našeho duchovního domova – Církve československé husitské. Naše uskupení v Královéhradecké diecézi je plné nedokonalosti a šrámů z doby dávné i nedávné. Držíme ale pohromadě a naše církevní loď uplula další rok ve svém putování.

Těším se tedy s mnohými v sobotu 25. dubna na viděnou. Posíláme v občasníku upřesnění pro nové místo konání diecézního shromáždění, malou zprávu, propojení, co se odehrálo mezi posledním občasníkem.

A všem Vám, milé sestry a milí bratři, posílám tímto  způsobem malý pozdrav a velkou prosbu, abychom se za sebe navzájem modlili a v rodině církve si pomáhali v plavbě, která je ještě před námi…

Váš biskup Pavel biskup-podpis-150px

Nebeský Otče, na rozdíl od nás jsi spravedlivý ve všem svých činech. My býváme lid tvrdošíjný. Prosíme o Tvou shovívavost. Milost, která by všechno naše naříkání překryla, dodala jistotu, radost a životaschopnost pro naši společnou plavbu dalšími dny. Amen.

Celý občasník ke stažení v PDF zde.

Modlitby 18. týden, 27. dubna – 3. května 2015

pechanec_u_potokaI. Tu Filip začal u toho slova Písma a zvěstoval mu Ježíše. Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl: „Zde je voda. Co brání, abych byl pokřtěn?“ Filip mu řekl: „Jestliže věříš celým svým srdcem, nic tomu nebrání.“ On mu odpověděl: „Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží.“

Skutky apoštolů 8, 35-37

Beránku Boží, jako ovce vedená na porážku, ústa jsi neotevřel a zůstal v rozhodnou chvíli němý.

My máme o Tobě ve svobodě svědčit, otevřít svá ústa a srdce těm, se kterými se setkáváme na cestě života.

Nic nám nebrání, a tak prosíme o posilu víry, statečnosti i radosti v nás a prosíme o otevřenost a pomoc pro každého, s nímž se dnes střetneme.

Celý příspěvek

Modlitby 17. týden, 20. – 26. dubna 2015

17I.Tu Petr, naplněn Duchem svatým, k nim promluvil: „Vůdcové lidu a starší, když nás dnes vyšetřujete pro dobrodiní, které jsme prokázali nemocnému člověku, a ptáte se, kdo ho uzdravil, vězte vy všichni i celý izraelský národ: Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdráv. Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným.

Skutky apoštolů 4, 8-11

Hospodine, stojíme před Tebou v uzdravení, stavba života je Tebou pevně spojená v kameni úhelném.

Nechceme být staviteli, kteří tento kámen odmítli, nechceme se hnát za jakoukoli náhražkou.

Děkujeme za Tvé dobrodiní a prosíme, ať i my jsme v této chvíli naplněni Duchem svatým, vyznáváme Krista a stavíme Tvé království ve svém místě a čase.

Celý příspěvek

Sumář usnesení řádné schůze diecézní rady dne 21. 3. 2015

2.0 Hospodaření KH diecéze – výsledky za rok 2014

Návrh usnesení: Diecézní rada bere na vědomí výsledek hospodaření KH diecéze za rok 2014 a doporučuje diecéznímu shromáždění jeho schválení.

Pro: 9 Proti: 0 Z: 0

2.1 Hospodaření KH diecéze – rozpočet na rok 2015

Návrh usnesení: Diecézní rada bere na vědomí navržený rozpočet na r. 2015 jako v y r o v n a n ý

a doporučuje diecéznímu shromáždění jeho schválení. Celý příspěvek

Úcta ke stáří

Královéhradecká diecéze Církve československé husitské

Vás zve na seminář

 ruce

ÚCTA KE STÁŘÍ

v pondělí 4. května 2015 v Hradci Králové,

přednášková síň náboženské obce


Program:

9.00 Úvodní pobožnost ve Sboru kněze Ambrože

10.00 SPIRITUALITA PRO SENIORY, Kateřina Lachmanová

12.30 Přestávka na oběd

13.30 LEPŠÍ VYUŽÍVÁNÍ PAMĚTI, Mgr. Alena Naimanová

15.30 Požehnání bratra biskupa

„…kde i smrt je čistá…“

hs_cesky_dubCírkev československá husitská v Českém Dubu
vás zve na
Scénické čtení – hudebně-literární kompozici Stanislava Kubína
na motivy z děl A. de Saint Exupéryho
a Pierra Chevryéryho –

„…kde i smrt je čistá…“

Exupéry: Benjamin Mlýnek
Novinář: Stanislav Kubín
Dále účinkují (ze záznamu) žákyně ZUŠ Liberec:
Hlasatelka: Lenka Strádalová, Liška: Michaela Palaščáková, Malý princ: Eliška Novotná
Hudba:
Edward Grieg, Christian Lanctöt, Claude Debussy, Alexander N. Skrjabin
Zvuk, mixáž: zvukový mistr Divadla F. X. Šaldy Liberec Miloš Vondráček

ČTVRTEK 14. KVĚTNA V 18 HODIN HUSŮV SBOR

Jaká by to musela být láska,aby vyvážila mou smrt?
Umíráme pro dům, ne pro předměty a zdi.
Umíráme pro katedrálu, ne pro kameny. Umíráme pro národ, ne pro houfec.
Umíráme z lásky k člověku, je-li klenbovým svorníkem pospolitosti.
Umíráme jen pro to, z čeho se dá žít.     

Antoine de Saint Exupéry

Školení účetních a finančních zpravodajů RS

Středa 15. dubna 2015 přinesla mnohým zúčastněným nové informace ohledně účetních výkazů a uzávěrek, náležitostí daňových dokladů, časových rozlišení dotací, mezd i DPP a DPČ.

Naše dvě milé paní účetní Helena Kurková a Monika Jinochová spolu se Ing. Zdenkou Sedláčkovou (naší nepostradatelnou silou na diecézi, která vládne ekonomickému úseku) ochotně a pohotově odpovídaly na všechny dotazy. Diskuze se rozproudila a my Vás po dohodě s našimi hlavními účetními zveme na pokračování „Školení účetních II.“, které se uskuteční na sklonku roku 2015.

001 002   006 007

Kazatelský kurz

V sobotu 11. dubna 2015 proběhl v zasedací síni Královéhradecké diecéze další seminář Kazatelského kurzu. Tentokrát na téma „Sociální etika“ přednášel ThDr. Martin Chadima, Th.D. Se zájmem jsme naslouchali, prožili bohoslužbu kolem stolu, poobědvali a po diskuzi se rozjeli domů k samostudiu.

DSCF2359DSCF2360DSCF2366DSCF2355DSCF2368