top of page

POMÁHÁME UKRAJINĚ

Rádi bychom představili projekty Královéhradecké diecéze pro pomoc Ukrajině.

Love Ukraine
Blue Skies and Yellow Fields

Ukrajinské rodinné centrum

Takto jsme v Hradci Králové nazvali místní prostor, kde od 21. 3. 2022 se otevřela bývalá modlitebna pomoci lidem z Ukrajiny. Dobrovolníci ke dni otevření centra sesbírali potřebný nábytek, hračky, knihy a školní pomůcky, skvělý loutkoherec Jiří Polehňa, sehrál pohádku, studenti z Biskupského gymnázia okamžitě začali s dobrovolnictvím. Rádi uspořádali maminkám a dětem varhanní koncert s doprovodem, vytvořili si systém, do kterého se vpisovali a pravidelně v centru střídali. 

...

Kreslení na skleněném okně
Blue Skies and Yellow Fields

Další projekty Královéhradecké diecéze v pomoci Ukrajině

Mimo rodinného centra se Královéhradecká diecéze CČSH věnuje také dalším projektům v oblasti pomoci válkou zasažené Ukrajině. 

Přečíst si o nich můžete pod odkazem níže. 

...

bottom of page