KAZATELSKÝ KURZ

Kazatelský kurz je určený zájemcům, kteří mají touhu po vhledu do teologických oborů a chtěli by se zapojit do služby církve v místech, kde by mohli být pomocí místnímu duchovnímu v pastoraci a liturgickém životě církve. Absolventi kurzu se mohou uplatnit v kazatelské a pastorační činnosti náboženských obcí CČSH, jako dobrovolný kazatel/ka či po dohodě s Královéhradeckou diecézí ve formě pracovního úvazku. Tento kurz nenahrazuje teologické vzdělání univerzitního typu a je určen široké veřejnosti.

Účastník kazatelského kurzu má mít ukončené SŠ vzdělání, doporučení místního faráře.

Přednášky kazatelského kurzu budou probíhat zpravidla 6x ročně podle daného rozpisu, obvykle 1. neděli v měsíci po bohoslužbách, a to v dopoledním a odpoledním bloku. Kurz bude rozdělen na jednotlivé semestry, v každém semestru budou 3 přednáškové bloky. Přednášky budou probíhat v zasedací síni Královéhradecké diecéze, Ambrožova 728/3 v Hradci Králové.

Probírané tematické okruhy budou:

  1. biblistika – SZ a NZ

  2. věrouka

  3. sociální etika a religionistika

  4. církevní dějiny

  5. život v církvi, církevní řády, duchovní život

  6. praktická teologie – liturgika, homiletika, katechetika a duchovní péče

Pro jednotlivé okruhy bude vždy doporučena požadovaná literatura a po absolvování jednotlivých tematických okruhů bude následovat písemná, ústní zkouška.

Absolvent kazatelského kurzu obdrží osvědčení o odborné způsobilosti vykonávat kazatelskou činnost v CČSH.

Účastník kazatelského kurzu hradí poplatek ve výši 300,- Kč za semestr, po dohodě jej může uhradit vysílající NO. Účastnický poplatek bude sloužit k uhrazení studijních materiálů a občerstvení (oběd). Je možné částku hradit hotově nebo na bankovní účet č. 107-6504180217/0100.

Přihlášku s doporučením faráře zašlete na adresu Ambrožova 728/3 v Hradci Králové nebo emailem na dieceze@ccshhk.cz. Uchazeč kazatelského kurzu bude po odeslání přihlášky kontaktován diecézí, která jej bude podrobněji informovat.

AKTUALITY Z KURZU

Fotogalerie