top of page

KAZATELSKÝ KURZ

str.13.jpg

Kazatelský kurz Královéhradecké diecéze CČSH je určen zájemcům, kteří mají chuť se dozvědět více o teologii a zároveň by se chtěli aktivně zapojit do služby církve v místech, kde by mohli být pomocí v náboženské obci a místnímu duchovnímu v pastoraci a liturgickém životě církve. Absolventi kurzu se mohou uplatnit v kazatelské a pastorační činnosti náboženských obcí CČSH jako kazatel/ka.

Přednášky kazatelského kurzu budou probíhat zpravidla 6x ročně, obvykle 1. neděli po bohoslužbách od 11 hodin, a to v dopoledním a odpoledním bloku. Kurz bude rozdělen na jednotlivé semestry, v každém semestru budou 3 přednáškové bloky – setkání se uskuteční v zasedací síni Královéhradecké diecéze, Ambrožova 728/3 v Hradci Králové.

Probírané tematické okruhy budou:

  1. biblistika – SZ a NZ

  2. věrouka

  3. sociální etika a religionistika

  4. církevní dějiny

  5. život v církvi, církevní řády a duchovní život

  6. praktická teologie – liturgika, homiletika, katechetika

Pro jednotlivé okruhy bude vždy doporučena požadovaná literatura a po absolvování jednotlivých tematických okruhů bude následovat písemná, ústní zkouška. Absolvent kazatelského kurzu obdrží osvědčení o odborné způsobilosti vykonávat kazatelskou činnost v CČSH. Kurzovné ve výši 300,- Kč za semestr po dohodě může také uhradit vysílající NO. Účastnický poplatek bude sloužit k uhrazení studijních materiálů a občerstvení (oběd). Částku je možné hradit hotově nebo na bankovní účet č. 107-6504180217/0100.

Kurz nenahrazuje teologické vzdělání univerzitního typu, ale určen veřejnosti. Účastník kurzu musí mít doporučení místního faráře a nejlépe ukončené SŠ vzdělání. Přihlášku s doporučením zašlete na adresu Ambrožova 728/3 v Hradci Králové nebo emailem na dieceze.hradec@ccsh.cz. Další informace včetně přihlášky naleznete na webu www.ccshhk.cz v záložce VZDĚLÁVÁME.

Fotogalerie

bottom of page