top of page

DUCHOVNÍ OBNOVY

Člověk, který v modlitbě a rozjímání zakusí Boží přítomnost, nalezne svůj vlastní střed a soulad sám se sebou. Klidu nelze dosáhnout pouze pomocí vnějších uvolňovacích technik. Klid je výsledkem duchovní cesty.

Pokud utečeme ze své vlastní cely, kterou jsme si kolem sebe vytvořili, a konfrontujeme se se svými myšlenkami, nalezneme pravdu. Pak dosáhneme vnitřního pokoje a brány našeho vězení se otevřou. Anselm Grün

Klášter.png
Jak duchovní cvičení probíhají?
  • Cvičení jsou většinou vedena v silentiu – ticho je významnou součástí života člověka, které pomáhá k nalezení jeho hlubší spirituality. Umožňuje naslouchat Bohu, být mu blíže, rozmlouvat s ním, v poklidu studovat…

  • V čase duchovních cvičení doprovázející postupně uvádí jednotlivá témata rozjímání a nabízí účastníkům možnost individuálního doprovázení formou rozhovoru o zkušenostech s rozjímáním.

  • Účastníci se ve svobodě a podle svých možností věnují modlitbě a rozjímání nad doporučenými texty Písma či tématy.

  • Ráno a večer se scházíme ke společné modlitbě Žaltáře, každý den prožíváme slavení liturgie.

  • Cílem duchovních obnov je být vnímavější k projevům a znamením Boží přítomnosti ve Slovu i ve světě.

 

Královéhradecká diecéze 2x ročně připravuje duchovní obnovy v klášteře Broumov.

Tibet.png
bottom of page