top of page

Mosty březen 2018

Food and Flower

Mosty březen 2018

Z obsahu

rozhovor
MĚL JSEM BÝT OPRAVÁŘEM TRAMVAJÍ

povinná dávka poezie
KŘÍŽ, VÍRA

blíže o Pesachu
OPEČENÝ BERÁNEK BYL DO PŮLNOCI 15. NISANU SNĚDEN

SLOVNÍČEK POJMŮ

exodus v 21. století
VÁŽIT SI VŠEHO, CO UŽ JE PRO NÁS SAMOZŘEJMÉ

anketa
MOJE SVĚDECTVÍ

povídka
ČLOVĚČE, JSTE VY VŮBEC FARÁŘ?

co říká naše Ústava
MÁTE V OBCI MATRIKU?

z dění v diecézi
CO SE UDÁLO

nejen pro děti
JDĚTE NÁM PŘIPRAVIT BERÁNKA

kalendárium
NĚKTERÁ SETKÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZI

Počet stran:

16

bottom of page