Mosty březen 2019

Food and Flower

Mosty březen 2019

Z obsahu

rozhovor
3 KDO JSME SE BEZELSTNĚ PŘIHLÁSILI, ŠLI JSME ZA TREST KLEČET NA STUPÍNEK

o výstavě v Dobrušce
5 NAHLÉDNOUT NĚKAM, KAM SE SÁM NEPODÍVÁM

z historie
6 KATASTROFA KŘESŤANŮ – LIKVIDACE ARMÉNŮ, ASYŘANŮ A ŘEKŮ V OSMANSKÉ
ŘÍŠI

je tomu již 50 let
7 ABYCHOM BYLI DOBROU POCHODNÍ BOHU I LIDEM

čínští křesťané
9 RADĚJI OPUSTILI DOMOV A SVÉ BLÍZKÉ

vychází nová publikace
10 SVĚTLO V JIZBĚ MIROSLAVA MATOUŠE

anketa
11 ČÍM JE PRO NÁS MANŽELSTVÍ?

představujeme
13 DĚTSKÝ DENNÍ REHABILITAČNÍ STACIONÁŘ V HRADCI KRÁLOVÉ

z dění v diecézi
14 DEVADESÁTKA SBORU KNĚZE AMBROŽE

Stalo se
15 NĚKTERÁ SETKÁNÍ V DIECÉZI

Počet stran:

16