Mosty září 2019

Food and Flower

Mosty září 2019

Z obsahu

rozhovor
3 MOHLA BYCH ŽÍT KDEKOLIV, KDE BUDE NĚKDO BLÍZKÝ

křesťané na cestách
6 OD DOMOVA DÁL, K BOHU BLÍŽ
8 L. P. 2019 ANEB JARNÍ POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ
9 WEST HIGHLAND WAY – MÁ PRVNÍ PĚŠÍ TÚRA

o zvířatech a Bibli
11 EUGEN DREWERMANN, TEOLOGIE A ZVÍŘATA

z dění v diecézi
12 DOBRODRUŽNÁ PLAVBA S GULLIVEREM
13 ASTERIX, OBELIX A OLYMPIJSKÉ HRY
13 BOHOSLUŽBA V PŘÍRODĚ U POMNÍKU MISTRA JANA HUSA V KLOKOČÍ
13 LETNÍ EKUMENICKÝ TÁBOR
14 STALO SE…

kalendárium
15 NĚKTERÁ SETKÁNÍ V DIECÉZI

Počet stran:

16