Mosty březen 2021

Food and Flower

Mosty březen 2021

Z obsahu

rozhovor
3 MĚL JSEM DOST ČASTO NEPŘIJATELNÉ NÁPADY…

sedm svící
6 SEMPER REFORMANDA – STÁLE SE OBNOVUJÍCÍ

chvilka poezie
7 BÁSNĚ O RADOSTI

svátosti CČSH
8 SVÁTOSTI V RADOSTI - O NEOBVYKLÝCH VĚCECH TROCHU JINAK

modlitby laiků
9 MALÉ ZAMYŠLENÍ O MODLITBÁCH

zamyšlení o radosti
10 DOMY SMUTKU, DOMY RADOSTI... DO KAŽDÉHO NOVÉHO DNE BYCHOM MĚLI VSTUPOVAT S KLIDEM A DŮVĚROU

anketa
11 KDYŽ ŽIVOT MÁ SMYSL A JE KRÁSNÝ VE SVÉ ROZMANITOSTI…

ze života básnířky
12 CESTA ZA HENOCHEM

recenze
13 MARTIN CHADIMA, TGM A NÁBOŽENSTVÍ

z diecéze
14 CO JE NOVÉHO...

cesta kolem světa
14 POZVÁNKY...

naše sbory
15 SBOR PROKOPA HOLÉHO VELIKÉHO

Počet stran:

16