top of page

Mosty květen 2023

Food and Flower

Mosty květen 2023

Z obsahu

2 Editorial
3 Forma rozhovorů nám změnila pohled na církev
4 SVATBY aneb postřehy zkušeného obřadníka…
5 ANKETA O církevní svatbě Kateřina a Patrik Čermákovi
6 Příprava na manželství
7 ANKETA O církevní svatbě Helena a Martin Šrámovi
8 Svatba od počátků k dnešku
9 Na otázky dpovídá varhaník Zbyněk Palich
10 Žít v pravdě před Bohem i před lidmi
11 Na otázky dpovídá varhaník Petr Vacek
12 Člověk musí jeden druhému odpouštět
13 Na otázky dpovídá varhaník Ladislav Skořepa
14 OSOBNOST DIECÉZE 2023 Mgr. Alena Naimanová, Věra Říhová, Květoslava Nováková
15 Manželské jubileum
15 Co nás čeká…
16 Svátost manželství

Počet stran:

16

bottom of page