top of page

Mosty prosinec 2022

Food and Flower

Mosty prosinec 2022

Z obsahu

2 Editorial

3 I nejjasnější světlo dokáže zakrýt nepatrná lidská ruka

5 Starý zákon a Vánoce

6 Betlémy našich sborů

7 Betlémy jako vizuální prostředek cesty ke Spasiteli

8 Neviditelné se zjevuje ve viditelném

9 Narodil se i nám?

10 Dědeček bral Josefa na ryby, babička Marii s Ježíškem na houby

11 Svědectví farních kronik

12 Juračkův betlém prozářený zlatavým světlem

Lektorský kurz

13 Vánoce na kolečkách

Křesťanské Vánoce

14 Kdy je čas vzdávat díky

15 Stalo se...

Co nás čeká…

16 Sbírka DAR LÁSKY

Počet stran:

16

bottom of page