top of page

Mosty září 2021

Food and Flower

Mosty září 2021

Z obsahu

rozhovor

ŽÍT V SOULADU, UVOLNĚNÍ A V PRAVDĚ SVÁTOSTI NAŠÍ CÍRKVE

svátosti naší církve
ŽÁDNÁ SVÁTOST SE NEOBEJDE BEZ MODLITBY – SVÁTOST POKÁNÍ
vydali jsme

VÍŠ, KDO JSI?
svátosti naší církve

BYLA SMÍŘENÁ A PŘIPRAVENÁ – SVÁTOST ÚTĚCHY NEMOCNÝCH
o pocitech, omylech
a chybách

FAKE NEWS MEZI NÁMI
Anketa

JAK SI VZPOMÍNÁTE NA SVŮJ PRVNÍ DEN VE ŠKOLE?
z diecéze

STALO SE, STANE SE…

OSLAVY MJH V HLINSKU
synoda duchovních 2021

CO SE NAŠÍ SPOLEČNOSTI ZTRATILO?
z diecéze

OSOBNOST DIECÉZE 2021

Počet stran:

16

bottom of page